Ocitli jste se ve složité situaci a hrozí vám ztráta bydlení?

Více informací

Housing First

Bezdomovectví považujeme za extrémní formu sociálního vyloučení, jehož řešení vyžaduje komplexní přístup. Způsoby řešení bezdomovectví můžeme rozdělit do dvou základních přístupů – Housing Led (pod který spadá přístup Housing First) a prostupné bydlení (Housing Ready).

Přístup Housing Led je založen na okamžitém přístupu k bydlení bez předchozí přípravy a specifických podmínek pro vstup do bydlení (např. abstinence, vyřešená dluhová situace apod.). Cílové skupiny přístupu Housing Led se liší v míře potřebnosti: Housing Led je zaměřeno na osoby v bytové nouzi bez nutnosti intenzivní podpory pro udržení si bydlení; přístup Housing First, který je specifickou podkategorií přístupu Housing Led, je zaměřen na ty nejpotřebnější.

Bydlení především neboli „Housing First“ je koncept, který vyvinul Dr. Sam Tsemberis v New Yorku na začátku devadesátých let. Jedná se o velmi úspěšnou formu boje s bezdomovectvím.

Cílovou skupinou přístupu Housing First jsou zejména lidé bez domova, kteří tzv. „propadávají“ sítí sociálních služeb, mají špatný zdravotní stav, vážná duševní onemocnění, závislost na návykových látkách a další zdravotní omezení. Pro udržení bydlení zároveň potřebují velkou míru podpory ze strany sociálních pracovníků a dalších profesionálů.

Výzkumy ukazují, že Housing First velmi efektivně pomáhá osobám, které trpí dlouhodobým či opakovaným bezdomovectvím a které jsou ohroženy ztrátou domova.

Základní principy Housing First:

Programy Housing First jsou odlišné od programů prostupného bydlení především tím, že je poskytnuto standardní bydlení rychle a bez přípravy. Bydlení představuje základní potřebu, bez které není možné se efektivně snažit o sociální integraci. Uživatelům programů Housing First bydlení poskytuje bezpečí, stabilitu, přináší pocit kontroly a umožňuje jim stanovit si další životní priority. Tím se Housing First  liší od jiných služeb pro lidi bez domova, které se snaží uživatele připravit na bydlení ještě předtím, než bydlení získají. Během a po zabydlení je uživatelům poskytována intenzivní podpora především formou sociální práce, která cílí zejména na udržení bydlení, zdraví, životní spokojenost a sociální integraci.

Více informací o přístupu Housing First a jeho využití v praxi najdete v naší Metodice Housing First.

O jednotlivách principech se dozvíte také v našem webináři zde.


Výzva č. 108 OPZ Podpora programu Housing First (Bydlení především) (2019–2022)

V roce 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu č. 108 v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) na podporu konceptu Housing First (Bydlení především). O dotaci se mohly ucházet obce, organizace zřizované obcemi či neziskové organizace. Z podaných žádostí bylo schváleno 13 projektů.

Hlavním cílem této výzvy byla podpora pilotního rozšíření konceptu Housing First (Bydlení především) včetně ověřování principů Housing First v praxi. V dlouhodobé perspektivě bylo nutné sledovat i sekundární dopady, kdy získání standardního bydlení, respektive přechod ze stavu bytové nouze do stavu bydlení, má potenciál nastartování celého komplexu pozitivních změn v dalších oblastech života účastníků programu Housing First (např. motivace ke zlepšení zdravotního stavu, vyšší aspirace pro vzdělávací kariéru dětí, rozšiřování a posilování sociálních vazeb, zvýšení sebevědomí a snaha o vyšší sebeuplatnění včetně získání legálního zaměstnání atp.). Aby mohl být tento potenciál naplněn, existují určité principy, zásady, jejichž respektování výrazně usnadní procesy komplexní změny a naopak je riziko, že bez jejich zakomponování do praxe Housing First programu může být ohrožen i primární cíl – trvalé udržení bydlení.

V květnu 2023 vyšla evaluační zpráva Housing First: Rok po nastěhování (změny u zabydlených domácností). Zprávu, která se věnuje vyhodnocení výzvy č. 108 OPZ Podpora programu Housing First, vypracovalo evaluační oddělení MPSV.

Realizátorům projektů v rámci Výzvy č. 108 OPZ a dalším zájemcům o přístup Housing First nabízelo MPSV, skrze projekt Podpora sociálního bydlení, podporu v oblastech systémových informací, metodické podpory, evaluace projektů, propojení s dalšími aktéry, přenosu výstupů z projektů do koncepčních a strategických materiálů a také publicity projektů.


Výzva č. 007 a 101 (specifická část B) OPZ+ Podpora sociálního bydlení (2022–2026)

Obě výzvy, které víceméně navazují na činnosti z předchozí výzvy č. 108 OPZ, jsou postaveny na principu Housing Led a pod něj spadajícího Housing First (okamžitý přístup k bydlení bez předchozí přípravy). Přístup Housing Led používá celkem 20 projektů z celkových 41 (obce i NNO, výzva č. 007 a 101 specifická část B OPZ+); přístup Housing First používá celkem 28 projektů z celkových 41 (obce i NNO, výzva č. 007 a 101 specifická část B OPZ+). Některé projekty používají současně oba přístupy.

Kromě hlavních aktivit – podpora při získání standardního bydlení a podpora při jeho udržení – projekty v rámci výzev zavádějí např. kontaktní místa pro bydlení, která slouží jako evidenční a především záchytný bod pro osoby v bytové nouzi, a další nástroje pro řešení bytové nouze na svém území. O samotnách výzvách a jednotlivých aktivitách se dozvíte zde a zde.

Národní kontaktní centrum našeho projektu Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění jednotlivé realizátory metodicky podporuje a vzájemně propojuje, a to nejen prostřednictvím přenosu dobré praxe, ale také díky organizaci workshopů a jiných společných akcí. Více informací o současném projektu a jeho aktivitách najdete zde.

Mapu všech současných realizátorů a další informace najdete zde.

Veškeré dostupné materiály k Housing First najdete zde.


Rozdíl mezi Housing First a Housing Ready


 

 

 

Datum poslední aktualizace: 9. 1. 2024

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu
Mít domov.