Ocitli jste se ve složité situaci a hrozí vám ztráta bydlení?

Více informací

Dobrá praxe

Funkční systém sociálního bydlení představuje zásadní nástroj řešení sociální a bytové problematiky. V průběhu realizace projektu Podpora sociálního bydlení se podařilo ve spolupráci s 16 zapojenými obcemi, ale i dalšími subjekty na území ČR nebo v zahraničí identifikovat konkrétní nástroje, které se osvědčily při realizaci sociálního bydlení. V mnoha případech tato dobrá praxe může vypadat jako samozřejmost, ale řada obcí v ČR tyto možnosti nevyužívá a příklady pro ně mohou být inspirací. Zkušenosti z realizací projektů jsou zajímavé také vzhledem k odlišnosti pilotujících obcí (poloha, velikost, demografie atd.). Jedná se jak o malé obce, tak o krajské metropole z celé ČR a tato specifika je vždy nutné zohlednit při nastavení systému sociálního bydlení.

Níže uvedené příklady dobré praxe pocházejí z let 2016–2022 a byly nashromážděny během předchozího projektu MPSV Podpora sociálního bydlení (realizován v rámci OPZ).

Hranice ve vztahu sociálního pracovníka s klientem — vyhoření

Tento článek je určený především sociálním pracovníkům, kteří poskytují podporu klientům sociálního bydlení. Naleznete zde pouze inspiraci, nikoliv návod, jak s klientem spolupracovat. Přístup ke každému klientovi by měl být vždy individuální. Více →

Sousedství a door management – prevence problémů

Sousedské problémy patří k jedním z problémů bytové politiky na úrovní obcí. Dobré sousedské vztahy patří k významným faktorům, pokud chceme, aby podpora bydlení měla větší šanci na úspěch. Během plánování lokálních opatření bytové politiky na úrovni obce je potřeba zvažovat dopady nejen na podpořené jednotlivce, ale i na celou místní komunitu. Více →

Specifika práce s různými cílovými skupinami

Tento článek se věnuje specifikům práce s vybranými cílovými skupinami v sociálním bydlení. Na úvod je však nutno uvést, pro koho je sociální bydlení určeno a kdo jsou tedy cílové skupiny. Sociální bydlení je poskytováno osobám v bytové nouzi nebo bytovou nouzí ohroženým. Škála konkrétních cílových skupin sociálního bydlení je široká, protože každý se může dostat do bytové nouze. Více →

Výhody samostatné pracovní pozice soc. pracovníka v obci

Sociální bydlení je jedním z možných nástrojů bytové politiky, který slouží k řešení bytové nouze. Pokud se obec rozhodne pro poskytování sociálního bydlení na svém území, je důležité, aby tento nástroj byl zajištěn systémově, tj. koncepčně, institucionálně a personálně. Institucionální zajištění znamená zřízení orgánu, který se danou politikou bude zabývat. Více →
Datum poslední aktualizace: 17. 1. 2024

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu
Mít domov.