Ocitli jste se ve složité situaci a hrozí vám ztráta bydlení?

Více informací

Projekt Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR

Kdo jsme?

Jsme projekt Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR realizovaný v rámci MPSV a OPZ+. Svou činnost jsme začali v lednu 2023 v návaznosti na předchozí úspěšný projekt. Náš tým je složený celkem ze 14 kolegů: máme mezi sebou konzultanty/ky sociálního bydlení, pracovníky/ce kontaktního centra, metodiky/čky a další. Další detaily a kontakty na jednotlivé kolegy najdete v poslední části medailonků zde (str. 41).

Co je našim cílem?

Náš hlavní cíl je rozšířit sociální bydlení napříč celou Českou republikou. Skrze podporu realizátorů sociálního bydlení chceme mezi co nejvíce obcí a neziskových organizací dostat ucelený systémový přístup k této problematice, prosazovat inovativní prvky a šířit důležitou dobrou praxi jak z ČR, tak ze zahraničí. Ta je často hlavním argumentem pro zavádění sociálního bydlení a přístupů Housing Led, Housing First apod. Poznatky z praxe přenášíme také do připravovaného Zákona o podpoře v bydlení. Mimo to po celou dobu projektu podrobně informujeme o aktualitách z oblasti sociálního bydlení, a to jak odborníky, tak širokou veřejnost.

Co všechno děláme / nabízíme?

Stěžejní částí našeho projektu je Národní kontaktní centrum. Konzultanti/ky sociálního bydlení poskytují metodickou a informační podporu realizátorům projektů sociálního bydlení, které fungují v rámci výzev č. 007 a 101 (specifická část B) OPZ+ Podpora sociálního bydlení. Obě výzvy jsou postaveny na principu Housing Led a pod něj spadajícího Housing First (okamžitý přístup k bydlení bez předchozí přípravy). Mapu všech realizátorů a další informace o projektech najdete zde.

Snažíme se propojovat jak jednotlivé realizátory, tak další zájemce o téma sociálního bydlení, a to prostřednictvím přenosu dobré praxe, organizací workshopů, společných setkání, významných konferencí a dalších akcí, které slouží k vzájemnému a důležitému síťování. Kromě toho vydáváme metodické materiály, brožury, letáky, webináře, analýzy a šíříme důležité výstupy sloužící k osvětě všech aktérů sociálního bydlení – všechny materiály najdete zde.

Součástí naší práce je také metodické a informační poradenství nejen pro obce či NNO, ale také pro občany v bytové nouzi. Těm kolegové z poradenské sekce kontaktního centra doporučí, na koho se obrátit a kde požádat o pomoc, pokud mají problém s bydlením. Sice nezajistí přímo bydlení, ale poskytnou užitečné informace o tom, co jim nabízí stát nebo obce při řešení jejich náročných životních situací spojených s bydlením.

Naše kontaktní centrum je možné oslovit e-mailem: socialni.bydleni@mpsv.cz nebo telefonicky: +420 778 455 761. Pro případné individuální konzultace je nutné sjednat si osobní schůzku předem.

Kde nás najdete / Jak se s námi spojit?

Veškeré další informace, novinky, příklady dobré praxe, materiály ke stažení a další najdete zde na našem webu – socialnibydleni.mpsv.cz.

Dalším zdrojem užitečných informací a aktualit z oblasti sociálního bydlení je naše facebooková stránka Sociální bydlení v ČR.

Na našem YouTube kanálu pravidelně zveřejňujeme odborné webináře k tématu sociálního bydlení, dále pak záznamy z pořádaných workshopů a konferencí.

Pravidelně vydáváme elektronický magazín Mít domov, ve kterém informujeme nejen o tuzemských, ale také zahraničních aktualitách z oblasti sociálního bydlení. Dále pro magazín zajišťujeme české odborné články i překlady těch zahraničních, o své názory a zkušenosti z praxe se s vámi v magazínu dělí zástupci veřejné správy a NNO atp.

Datum poslední aktualizace: 7. 2. 2024

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu
Mít domov.