Ocitli jste se ve složité situaci a hrozí vám ztráta bydlení?

Více informací

Mapa projektů

Projekty jsou realizovány v rámci výzvy č. 007 a 101 OPZ+ Podpora sociálního bydlení (2022–2026).

NNO Obec Spolupráce obce a NNO

 

Co je kontaktní místo pro bydlení?

Kontaktní místo pro bydlení (KMB) je poradenské pracoviště se zaměřením na oblast bydlení. Je určeno všem obyvatelům obce, kteří potřebují pomoci či poradit při řešení své bytové situace s cílem udržet si stávající standardní bydlení či hledat nejúčinnějších řešení bytové nouze (tedy vyloučení ze standardního bydlení). Více informací ke KMB naleznete na našem YouTube kanálu.

Co jsou garance v bydlení?

Garantované bydlení je forma spolupráce mezi soukromým pronajímatelem bytu a garantem. Vlastník bytu pronajme byt člověku v bytové nouzi, kterého vybírá garant (někdy se vlastník bytu může na výběru podílet). Byty k pronájmu jsou standardní vyhovující byty, které se pronajímají za tržní nebo snížené nájemné. Nájemník dostane běžnou nájemní smlouvu, nejčastěji na rok. Aby byla taková spolupráce pro majitele bytu lákavá, garanti jim nabízejí různé druhy záruk. Nejčastěji se jedná o intenzivní sociální práci s nájemcem, která se navíc často odehrává přímo v pronajatém bytě. Dále garanti často nabízí záruku, že pokryjí nezaplacené nájemné do určité výše, či za určitých okolností zajistí opravy škod, které nájemce na bytě způsobil. Garanti mohou nabízet i pojištění bytu nebo zajišťovat drobné opravy bytu. Mezi další výhody, které majiteli ze spolupráce s garanty plynou, je méně práce se správou bytu. Garanti často řeší vzniklé sousedské spory, hledají nové nájemce, komunikují s nájemci případné dluhy apod. Někteří garanti majitelům poskytují i právní služby. Více informací ke garancím v bydlení naleznete na našem YouTube kanálu.

MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a poradci pro nájemníky

Šance na bydlení

Housing Letní dům

Housing Youth NADĚJE Praha

MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení

Šance na bydlení

 

Zabydlíme Vás na první dobrou

     

Podpora Housing Led přístupů v Písku

Strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7

Konečně domov

Zavedení principů konceptu Housing First pro osoby žijící s HIV

Podpora samostatného bydlení

Zabydlování metodou Housing First pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním v Praze

Housing First Baobab

Housing First Písek

Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First

Programové zabydlování domácností v bytové nouzi metodou CTI a implementace Městské nájemní agentury

Recovery bydlení

Housing Led – podpora zabydlování a prevence ztráty bydlení v JMK

Centrum bydlení Liberec II.

Garantované bydlení Liberec

Sociální bydlení v Jilemnici

Housing First Slezská diakonie

Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava

    

Housing First pro Moravskoslezský kraj 2

PORTAVITA – HOUSING FIRST II.

    

Podpora zabydlování v Moravské Třebové

Housing First Ledovec II

 Podpora bydlení na území města Plzně prostřednictvím sociální realitní služby

Podpora dostupnosti bydlení v Plzni

Šance na bydlení

Housing Led ve městě Most – klíč k bydlení

Podpora sociálního bydlení v obci Staré Křečany

Sociální bydlení v Chomutově

Šance bydlet – Housing First v Chomutově

Bydlím, bydlíš, bydlíme

Bydlím a důstojně žiju v Ústeckém kraji

Housing Led v lounském okrese

Kontaktní místo pro bydlení Rumburk

Housing-led Otrokovice

Domov je základ III.

Rozvoj sociálního bydlení ve statutárním městě Olomouci

V Sokolově k důstojnému bydlení

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu
Mít domov.