Ocitli jste se ve složité situaci a hrozí vám ztráta bydlení?

Více informací

Potravinová a materiální pomoc pro osoby v bytové nouzi

Využití potravinové a materiální pomoci může podpořit osoby nejen v sociálním bydlení, ale obecně ty, kteří se nacházejí v bytové či finanční nouzi.

Tito lidé se např. z důvodu dlouhodobě nízkého příjmu, zpoždění dávek na bydlení, akutní krizové situace nebo nenadálým zvýšením úhrad za energie mohou dostat do situací, kdy nemají dostatek financí na zajištění stravy přiměřené věku a zdravotnímu stavu a nezbytných hygienických potřeb pro sebe a členy své domácnosti.

V roce 2014 byl zřízen Fond evropské pomoci nejchudším osobám. Čerpání prostředků na národní úrovni zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Tento program má tři specifické cíle. První se zaměřuje na snižování potravinové deprivace dětí prostřednictvím bezplatného školního stravování. Cílem je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol (a víceletých gymnáziích) a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Více o projektu Obědy pro děti naleznete na webových stránkách www.women-for-women.cz/obedy-pro-deti-2/. Další dva specifické cíle se zaměřují na snižování potravinové a materiální deprivace domácností bez domova a dalších osob v sociální nouzi.

Významnou organizací v ČR je Potravinová banka, která získává potraviny i materiální pomoc z již zmiňovaného evropského programu potravinové a materiální pomoci a od zemědělských výrobců, výrobců potravin, potravinových řetězců i maloobchodníků. Prostřednictvím pravidelných sbírek (na jaře a podzim) je také oslovována při získávání potravin veřejnost.

Potravinová banka přerozděluje partnerským organizacím, tedy odběratelům, zásoby, které jsou dále poskytovány lidem v nouzi. Lidé tak tedy získávají potravinovou a materiální pomoc přímo od organizací, které ji poskytují ovšem za předem nastavených podmínek. Mezi velké a stabilní poskytovatele potravinové pomoci patří organizace Člověk v tísni, Charita, Armáda spásy, Červený kříž, Diakonie, Naděje a další. Seznam patnácti potravinových bank a jejich partnerských organizací v jednotlivých regionech, ale i další užitečné informace naleznete na stránkách potravinových bank: www.potravinovebanky.cz

Níže představujeme rozhovor s Janou Zbožínkovou, koordinátorkou sociálních a vzdělávacích služeb z olomoucké pobočky organizace Člověk v tísni, o. p. s., kde své klienty také podporují prostřednictvím potravinové a materiální pomoci. V rozhovoru se mj. dozvíte, jakým klientům, v jakých situacích a za jakých podmínek je tolik v dnešní době potřebná potravinová a materiální pomoc poskytována.

Ve vaší organizaci pomáháte klientům mimo jiné prostřednictvím potravinové a materiální pomoci. O jakou pomoc se přesně jedná? V jakých situacích je klientům poskytována?

Člověk v tísni v Olomouckém kraji, ale i v dalších pobočkách v republice využívá k poskytování potravinové pomoci různé zdroje – jedná se především o potraviny z Potravinové banky, účastníme se také pravidelných Sbírek potravin, do kterých jsou prostřednictvím Potravinové banky zapojeny místní supermarkety. Potravinovou pomocí podporujeme naše klienty také ze sbírky SOS Česko, kterou Člověk v tísni vyhlásil v souvislosti s koronavirovou krizí. Z potravinové banky a při sbírkách poptáváme hlavně základní trvanlivé potraviny jako těstoviny, luštěniny, mouku, mléko, pro děti příkrmy, sunar apod. Pro rodiny nebo jednotlivce pak vydáváme základní balíčky, které se snažíme obsahem nakombinovat tak, aby z předaných potravin dokázali překlenout nejnáročnější období.

Co můžeme nabídnout, se odvíjí od toho, co máme na skladech ze sbírek a z Potravinové banky aktuálně k dispozici. Může se tedy také jednat o běžné hygienické potřeby, dětské pleny nebo základní oblečení. Loni se nám například díky Potravinové bance podařilo potřebné klienty podpořit základním balíčkem školních potřeb pro děti nebo rouškami pro děti a dospělé.

Potravinovou pomoc poskytujeme nejčastěji v případech nenadálého výpadku příjmu klientů. Klienty tak můžeme podpořit potravinovou pomocí jednorázově i dlouhodoběji dle typu problému. Může se jednat o nevyplacení mzdy, zpoždění výplaty dávek nebo vznik nenadálého výdaje, který zasáhne do rozpočtu domácnosti – např. úhrada většího nedoplatku na energiích nebo navýšení nákladů při stěhování nízkopříjmových rodin. Během pandemie jsme potravinovou pomocí třeba podpořili naši klientku, která byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti, ale kvůli zahlcení Správy sociálního zabezpečení jí nepřišla nemocenská a paní se ocitla bez peněz. Naše sociální pracovnice s ní začala věc hned řešit, ale než se vyřídily dávky a dorazily peníze, poskytli jsme alespoň potravinovou pomoc na pokrytí základních potřeb.

Můžete specifikovat cílovou skupinu klientů, která nejčastěji žádá o potravinovou pomoc?

Cílová skupina jednoduše vymezit nejde, protože každý se může v životě dostat do svízelné situace, kterou nezvládne sám nebo s pomocí svého blízkého okolí řešit. V rámci našich služeb se může jednat o rodiče samoživitele, seniory, nízkopříjmové rodiny a jednotlivce, kteří často žijí v sociálně vyloučeném prostředí apod.

Má tato pomoc nějaká specifika, pravidla a podmínky?

Ano, pro přidělování potravinové pomoci máme nastaven systém a pravidla. Jednak pracujeme s omezenými zdroji, ale především vnímáme potravinovou pomoc jako prostředek pro zlepšení situace klientů, ne jako cíl poskytování našich služeb. Potravinová pomoc je tedy nenároková, její udělení u nás podléhá schvalovacímu procesu, kde hodnotíme celkovou situaci klientů, jejich příjmy a výdaje, důvod výpadku příjmu, ale i možnosti přirozené podpory klienta jeho blízkými apod. Potravinovou pomocí můžeme podpořit naše stávající klienty, ale i lidi, kteří za námi se svým problémem přicházejí poprvé. V takovém případě můžeme poskytnout potravinovou pomoc a zároveň naši sociální pracovníci začnou s klientem řešit jeho situaci prostřednictvím poradenství, doprovody na úřady apod.

Myslíte si, že má tato pomoc důležitou roli v dnešní době při podpoře rodin i jednotlivců? A vnímáte tuto pomoc jako významnou/nepostradatelnou při práci s cílovými skupinami osob v bytové nouzi?

Rozhodně ano. V současné době je v Česku ohrožena chudobou přibližně desetina obyvatel, dá se očekávat, že s energetickou krizí a inflací toto číslo poroste. Velká část našich klientů žije v nevyhovujícím bydlení na ubytovnách, v azylových domech, předražených pronájmech nebo nebytových prostorách a dosáhnout na vyhovující bydlení je pro ně z mnoha důvodů náročné až nereálné. Potravinovou pomoc vítáme jako jeden z nástrojů podpory těchto rodin, ač bychom byli rádi především za systémovou změnu např. schválením kvalitního zákona o sociálním bydlení.

V některých městech existují nábytkové banky, prostřednictvím kterých mohou lidé v bytové a finanční nouzi získat nábytek či vybavení do domácnosti. Myslíte si, že by měly být nábytkové banky více dostupné i v dalších městech a regionech?

Určitě bychom to ocenili, vybavení domácnosti je dalším velkým tématem při poskytování našich služeb. Pokud např. řešíme situaci rodiče, který odejde s dětmi ze dne na den od partnera, který jej týral a začíná nový život na jiném místě, byla by možnost využít nábytkovou banku při všech dalších finančních nákladech a starostech velkou pomocí.

 

Tento článek vyšel také v časopisu Nový prostor (vydání č. 586, v prodeji od 2. května 2022).

Datum uvedení: květen 2022

Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2024

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu
Mít domov.