Ocitli jste se ve složité situaci a hrozí vám ztráta bydlení?

Více informací

Zákon o SB

To, že pro udržitelnost sociálního bydlení je klíčové přijetí zákona, zaznívalo jednohlasně již od našich prvních projektů 16 měst, obcí i městských částí z roku 2017. Myslí si to dlouhodobě i veřejnost, když více než 84 % občanů jednoznačně podporuje vznik zákona, který by se zaměřoval na oblast sociálního bydlení.[1] A přes snahu různých vlád se tak do roku 2023 nestalo. Legislativní návrh zákona o sociálním bydlení z pera MPSV schválený vládou v roce 2017 neprošel všemi hlasováními v poslanecké sněmovně. Ani komplexní pozměňovací návrh zákona o dostupném bydlení ze strany MMR, který v roce 2021 absolutně změnil zákon o veřejně prospěšných společnostech bytových neprošel.

K velké změně došlo v roce 2022, kdy na přípravě zákona o podpoře v bydlení zahájily intenzivní spolupráci rezorty MPSV a MMR a připravený návrh by měl v roce 2024 procházet schvalováním poslaneckou sněmovnou, aby v průběhu roku 2025 začal platit. Do tohoto návrhu zákona se do velké míry promítly zkušenosti z našich pilotních projektů. Středobodem se na území obcí s rozšířenou působností stává tzv. kontaktní místo pro bydlení, které zajišťuje poradenství, koordinuje podporu v bydlení všem potřebným aj. Zvláště potřební, tj. lidé z nejrizikovějších cílových skupin v bytové nouzi nebo ohrožených ztrátou bydlení pak mohou získat tzv. podpůrné opatření v podobě podporovaného bydlení v obecních bytech nebo garancí v bydlení u soukromých vlastníků. To by mělo zvýšit jejich šance získat cenově dostupné nájemní bydlení a také jejich podporu při jeho udržení. V tom bude nejdůležitějším opatřením poskytování asistence v bydlení.

MPSV je gesčním resortem ve vztahu k sociální politice, sociální práci (práce s lidmi v bytové nouzi, prevence ztráty bydlení atp.), sociálním službám (noclehárny, azylové domy, domy na půl cesty atp.) a sociálním dávkám na bydlení (tj. příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc). Role těchto sociálních agend v systému sociálního bydlení není pouze podpůrná, ale je naprosto klíčová pro jeho fungování. Především sociální práce, ale také sociální služby, jsou nezbytnou součástí sociálního bydlení, zejména u lidí v hluboké bytové nouzi, kteří řeší vícenásobné sociální a ekonomické problémy. 

I bez existence legislativy jsou v současné době v oblasti sociálního bydlení platné dvě vládní koncepce. Jedna je Koncepce sociálního bydlení ČR 2015–2025 (MPSV). Ta obsahuje koncepční a strategická východiska pro řešení situace rostoucího počtu lidí, kteří jsou v bytové nouzi nebo jsou jí přímo ohroženi. Dále je to Koncepce bydlení ČR 2021+ (MMR), která představuje vizi státní politiky jako dostupné, stabilní a udržitelné bydlení.[1] Ukázal to jak reprezentativní výzkum od společnosti STEM/MARK v roce 2022, tak o tři roky předtím výzkum institutu INESAN s 85% podporou pro vznik zákona.

Datum poslední aktualizace: 18. 1. 2024

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu
Mít domov.