Nemám bydlení

Bydlet potřebuje každý a každý by měl dosáhnout na cenově dostupné bydlení. Mít bydlení neznamená pouze vlastnit nemovitost, ale také žít v dlouhodobém pronájmu, i to je forma běžného bydlení. Stabilní bydlení nejsou jen čtyři stěny a střecha nad hlavou, ale i pocit jistoty a určité stability v životě. Každý člověk potřebuje v životě nějakou míru předvídatelnosti a možnost plánovat budoucnost. A také každý člověk chce mít své soukromí a možnost důstojně naplňovat svoje základní životní potřeby. A to je možné jedině v bytě. Kromě vysokých cen nájmů jsou častou překážkou i vysoké kauce/zálohy před nastěhováním.

Níže najdete rozcestník možné pomoci. Nabízíme vám zde různé možnosti, informace a seznamy míst, které vám ve vaší těžké situaci mohou pomoci:

Požádejte o pomoc na obecním úřadě

Pokud je pro vás bydlení na komerčním trhu cenově nedostupné, nevíte, jak se bavit s pronajímateli nebo při hledání bydlení máte jiné problémy, obraťte se na sociální pracovníky odboru sociálních věcí na obecním úřadě ve vaší obci nebo v obci s rozšířenou působností (to je místo, kde si můžete například vyřídit občanský průkaz). Sociální pracovníci vám dají informace o možnostech bydlení v městských  nebo sociálních bytech, které jsou cenově dostupnější Mohou vám také poradit, kdo jiný ve vaší obci poskytuje dostupné nebo sociální bydlení a další možnou pomoc.

Kontaktní místa pro bydlení

V některých městech již vznikla tzv. kontaktní místa pro bydlení, která většinou fungují pod bytovým nebo sociálním odborem města. Pracovníci kontaktního místa pro bydlení (KMB) vám poskytnou všechny informace o dostupném bydlení ve vaší obci. Znají podmínky pro podávání žádostí o obecní byty a pomůžou vám vyplnit všechny potřebné formuláře. Poradí i se sociálním bydlením nebo kontaktem na sociální pracovníky.

Kontaktní místa pro bydlení zatím najdete v těchto městech a městských částech:

  • Moravská Třebová

  • Žulovsko

Sociální pracovníci pomohou s hledáním bydlení

Obrátit se můžete na neziskové organizace, ve kterých působí sociální pracovníci. Ti vám pomůžou s vyhledáváním bydlení. Poradí vám při vyplňování formuláře s žádostí o byt nebo finanční příspěvky. Mohou mít přehled o nadacích, které přispívají na zaplacení jistoty (kauce). V některých službách pracují i právníci, kteří s vámi mohou projít nájemní smlouvu nebo s vámi probrat, zda se majitel bytu nechová protizákonně. Sociální pracovníci vás mohou doprovodit na úřad nebo jednání s pronajímatelem.

Podání žádosti o obecní / sociální byt

Žádost o byt můžete podat buď příslušnému úředníkovi na sociálním nebo bytovém odboru na obecním/městském úřadu nebo také na podatelně obecního úřadu. Pokud nemůžete z nějakého důvodu podat žádost osobně, doporučujeme žádost podat poštou (ideálně doporučeně) nebo se obrátit na starostu či zastupitelstvo obce. Povinností obce je Vaši žádost přijmout a zaevidovat, ale není její povinností Vaši žádost kladně vyřídit. O nakládání s obecními byty rozhodují samotné obce. Je tedy na jejich rozhodnutí, jakým cílovým skupinám, jaký počet bytů a za jakých podmínek sociální bydlení nebo klasické bydlení poskytují. Tato pravidla však musí být v souladu s již existujícími zákony a nesmí být diskriminační. V případě nevyřízení Vaši žádosti o sociální bydlení se obraťte na sociální odbor ve městě, kam Vaše obec spadá, nebo na starostu obce

Sociální poradenství je vždy zdarma a poskytuje ho každá sociální služba. Pokud se v registru těchto službách nevyznáte, hledejte v něm přímo službu, která poskytuje „odborné sociální poradenství“ nebo občanskou poradnu.

Výše nájemného v sociálních bytech

Výše nájmu či podnájmu sociálního bydlení není zákonně stanovena. Měla by však zohledňovat finanční a materiální situaci nájemce, který se nachází v bytové nouzi. V sociálních bytech by neměla být vyžadována kauce. Provozovatel sociálního bydlení nastavuje výši nájmu tak, aby byla dostupná pro osoby v bytové nouzi a zároveň pokryla náklady spojené s provozováním tohoto typu bydlení. Nájemce může případně využít k úhradě sociálního bydlení dávky státní sociální podpory (příspěvek na bydlení) či pomoci v hmotné nouzi (doplatek na bydlení), o které lze požádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.

Sociálně realitní agentura

Cenově dostupné bydlení Vám může pomoci najít také sociální realitní agentura. Ta se zaměřuje na vyhledávání majitelů bytů, kteří jsou ochotni pronajmout svou nemovitost lidem (budoucím nájemníkům), se kterými agentura spolupracuje. Nájemní smlouva se uzavírá přímo s nájemcem – nebudete tedy v podnájmu a máte tak vyšší právní jistoty. Zaměstnanci sociální realitní agentury vám také mohou pomoci s vyřizováním administrativních záležitostí.

I bez sociální realitní agentury mohou obce nebo neziskové obce pomoci lidem při hledání bydlení. Mnohdy stačí seniorovi ve velkém bytě pomoci s vyhledáváním vhodnějšího bydlení na internetu. Někde poskytnou prostor zodpovědnému realitnímu zprostředkovateli či ho sami najmou. Mohou přímo oslovovat soukromé pronajímatele nebo navázat spolupráci s většími pronajímateli.

Sociálně realitní agentury:

  • Městská nájemní agentura (MNA) Městská nájemní agentura Praha funguje jako spojka mezi majiteli pražských bytů a nájemníky. Majitelům nabízí sadu důležitých garancí a služeb, jako jsou pravidelné hrazení garantovaného příjmu či opravy bytu nad rámec běžných. Klientům poskytuje podporu při bydlení a zprostředkuje sociální služby, pokud je budou potřebovat. Tak vychází vstříc oběma stranám a snižuje bariéry vstupu k dobrému a stabilnímu bydlení.
  • R-Mosty – realizuje projekt Férové bydlení www.ferovebydleni.cz, který se zaměřuje nejenom na Romy (zejména matky samoživitelky). Majitelům bytů z volného trhu jsou poskytovány nadstandardní realitní služby a komunikační podpora, pro klienty je to komplexní sociální služba (právní poradenství, pomoc při sociálně právní agendě, přímá materiální a finanční podpora). Nájemní smlouvy se uzavírají minimálně na 1 rok. S klientem se uzavírá roční smlouva o vstupu do projektu. Cílem je, aby klient v bytě zůstal jako nájemce i bez podpory v projektu Férového bydlení.
  • Romodrom www.romodrom.cz – má Program standardního bydlení. Cílovou skupinou jsou lidé sociálně vyloučení či sociálním vyloučením ohrožení. S klientem se pracuje na vyjasnění si představ o bytě. Následuje vyhledání vhodného bytu a kontakt s majitelem, upřesnění oboustranných podmínek. Nájemci jsou poskytovány sociální služby. Hájí se zájmy jak na straně pronajímatele, tak na straně nájemce.
  • Bezbabyty www.bezbabyty.cz – hledají pro své klienty (lidi s fyzickým handicapem) bezbariérově přístupné byty k dlouhodobému pronájmu. Ve spolupráci s nadacemi jsou schopni byty upravit dle potřeb a na náklady nájemce. Bezbabyty hledaly inspiraci u R-Mostů.
  • Spolek Portavita www.portavita.cz/socialni-bydleni/ – realizuje projekty sociálního bydlení v okolí Ostravy, Orlové a Havířova. Spolupracuje s komerční realitní společností Heimstaden.
  • Víc než jen bydlení http://vicnezjenbydleni.cz/ – je projekt Centra pro komunitní práci západní Čechy, které poskytuje služby pronajímatelům na Plzeňsku, kteří nechtějí diskriminovat a chtějí přispět ke zlepšení situace lidí, kterým hrozí sociální vyloučení. Zprostředkovávají pronajímatelům vyhledávání nájemníků, kteří se potýkají s nerovným přístupem na trhu s nemovitostmi.
  • Řada dalších neziskových organizací se snaží hledat pro své klienty byty nejen od obcí, ale také na běžném trhu. Jsou to např. Armáda spásy, Slezská diakonie, Naděje, IQ Roma servis, SKP Centrum Moravská Třebová, Dobro-volně a další.

Dávky na bydlení

Pokud nemáte dost peněz na zaplacení nájmu nebo kauce, můžete požádat o peněžní pomoc stát, konkrétně Úřad práce ČR (kontaktní pracoviště v místě Vašeho trvalého či přechodného bydliště). Pro zaplacení nájmu nebo poplatku za ubytování slouží příspěvek a doplatek na bydlení, o které zažádejte na Úřadu práce ČR. Příspěvek na výdaje s bydlením můžete získat, i když bydlíte ve vlastní nemovitosti nebo máte hypotéku (hypotéka se však nezapočítává do nákladů na bydlení). Doplatek na bydlení lze poskytnout na zaplacení bydlení v azylovém domě či ubytovně. Pokud potřebujete podpořit ihned, podejte žádost o mimořádnou okamžitou pomoc. Tuto dávku můžete použít na zaplacení přechodného bydlení v noclehárně, zaplacení jistoty (kauce) do nového bydlení nebo na vybavení ztracených či odcizených osobních dokladů. Mimořádnou okamžitou pomoc můžete využít na pomoc, když vás postihne povodeň, požár, jiná katastrofa nebo nehoda.

Kalkulačka pro orientační výpočet příspěvku na bydlení.

Příspěvek na bydlení (energetický příspěvek)

Příspěvek na bydlení (energetický příspěvek)

Kdo si může o dávku požádat?

Vždy záleží na konkrétním případu. Obecně však můžeme říct, že pokud vás náklady na bydlení (nájem, energie, vodné a stočné a podobně) stojí více než 30 % vašich čistých příjmů (v Praze 35 %), můžete příspěvek čerpat. Zkrátka však nepřijdou ani lidé, kteří žijí ve vlastním nebo družstevním bytě či domě. Na kalkulačce si můžete orientačně vypočítat, jestli na příspěvek na bydlení dosáhnete.

Jak příspěvek na bydlení získám? 

Můžete o něj zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď zjednodušenou žádost podejte elektronicky (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí. Jak správně vyplnit žádost? Podívejte se na video.

Co budu k žádosti potřebovat?

Vyplňte doklad o výši čtvrtletního příjmu za každou ze společně posuzovaných osob (lidé žijící s vámi ve společné domácnosti). Pokud příjem nemáte, odevzdejte formulář Prohlášení osob, které nemají příjmy
Doložte doklad o užívání bytu (nájemní nebo podnájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.)
Vyplňte doklad o výši nákladů na bydlení
Pokud máte v rodině dítě starší než 15 let, budete potřebovat jeden z těchto formulářů: potvrzení o studiu, potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte, potvrzení o neschopnosti přípravy na povolání nebo potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce)
Pokud žijete v bytě se spolubydlícím a  společně nehospodaříte, vyplňte prohlášení osob, které neuhrazují náklady na své potřeby společně se žadatelem

Pokud chcete vyplatit dávku poštovní poukázkou (složenkou), dejte prosím souhlas s předáním vašeho rodného čísla České poště

Instruktážní videa a vzory všech vyplněných formulářů najdete zde.

Kdy můžu o příspěvek zažádat?

Kdykoliv.

Kdy můžu očekávat výplatu příspěvku?

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně. S účinností od 1. října 2022 bude umožněno prokazovat náklady na bydlení a příjmy rodiny jen dvakrát ročně a příspěvek na bydlení bude vyplácen po období šesti měsíců ve stejné výši.

Moje žádost byla zamítnuta. Co mám dělat?

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. S odvoláním vám může pomoci sociální pracovník obce nebo některá z občanských poraden.

Dostávám příspěvek na bydlení, ale stále nezvládám platit náklady na bydlení. Co mám dělat?

Zažádejte si o doplatek na bydlení

Doporučení: Pro další informace kontaktujte call centrum na +420 800 779 900, e-mailu: callcentrum@uradprace.cz nebo navštivte váš Úřad práce ČR.

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení

Kdo si může o doplatek požádat?

Lidé, kteří jsou ve vážných finančních potížích. Nemají peníze na jídlo, ubytování a ošacení. Dávka je pro ty, kterým nestačí na zaplacení nájmu a energií jejich příjmy a příspěvek na bydlení. 

Jak doplatek na bydlení získám?

Můžete o něj zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď žádost podejte  elektronicky (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí

Co budu k žádosti potřebovat?

K žádosti je nutné vyplnit řadu formulářů, které se týkají vaší situace (ne všechny formuláře jsou ve vaší situaci povinné vyplnit) a doložit i další informace. Neostýchejte se požádat o pomoc s vyplněním sociálního pracovníka nebo váš Úřad práce

Doklad o výši měsíčních příjmů

Celkové sociální a majetkové poměry

Informace o užívaném bytu (obývaném prostoru)

Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce

Ostatní společně posuzované osoby

Prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění 

Potvrzení o studiu, 

Potvrzení o zdravotním stavu vydané ošetřujícím lékařem 

Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte

Potvrzení o dietním stravování

Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou

Doklad o samostatné činnosti

Potvrzení o neschopnosti přípravy na povolání

Pokud chcete vyplatit dávku poštovní poukázkou (složenkou), dejte prosím souhlas s předáním vašeho rodného čísla České poště.

Moje žádost byla zamítnuta. Co mám dělat?

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. Se vším vám může pomoci váš sociální pracovník nebo některá z občanských poraden.

Instruktážní videa a vzory všech vyplněných formulářů najdete zde.

Doporučení: Pro další informace kontaktujte call centrum na +420 800 779 900, e-mailu: callcentrum@uradprace.cz nebo navštivte váš Úřad práce ČR. Případně požádejte o pomoc sociálního pracovníka vaší obce či z lokální občanské poradny

Co můžu dělat, když nemám na kauci

 Co můžu dělat, když nemám na kauci

Pokud si nemůžete dovolit vhodné bydlení, protože nemáte na úhradu jistoty (kauce), můžete požádat o dávku Mimořádné okamžité pomoci na jednorázový výdaj. Je určena především domácnostem, které žijí na ubytovnách, v azylových domech, v noclehárnách, v přelidněných bytech nebo v nevhodném bydlení (byty bez elektřiny, bez vody, plesnivé byty, byty bez prostoru na vaření, bez uzamykatelných dveří apod.) a v nejistém bydlení (bez nájemní, podnájemní nebo ubytovací smlouvy). O dávku můžete požádat, pokud jste přišli o bydlení a nemáte kam jít.  Nebo pokud vám hrozí, že o bydlení brzy přijdete.

Tento typ MOP se vyplácí, pokud potřebujete zaplatit jednorázově nezbytný výdaj. Může jít třeba o poplatek za vyřízení občanského průkazu, rodného listu, poplatku u lékaře za prohlídku do zaměstnání, výpisu z rejstříku trestu, potravinářského průkazu a jiných dokumentů, které potřebujete pro získání zaměstnání. 

Dále MOP můžete získat, pokud potřebujete zaplatit za noclehárnu, jistotu (kauci) nebo stěhování.

Kdo si může o dávku požádat?

Kdokoliv, kdo se ocitl v hmotné nouzi. Zákon tak popisuje situaci, kdy vám po zaplacení všech nákladů na bydlení zbyde částka menší než je životní minimum. V některých situacích je pro výplatu MOP spíše důležité, že nemáte možnost důležitý jednorázový výdaj uhradit, protože jste v celkově špatné finanční a majetkové situaci. Každá žádost se posuzuje individuálně.

Jak MOP získám?

Můžete o ni zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď žádost podejte elektronicky (video) (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí

Co budu k žádosti potřebovat?

Průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) 

Doklad o přiznání starobního důchodu (pokud ho pobíráte) 

Doklad o výši měsíčních příjmů 

Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech 

Kdy můžu žádat a kdy mohu očekávat peníze?  

Žádejte, jakmile se dostanete do nepříznivé situace. Dávka bude vyplacena bez odkladu, než uhradíte potřebný výdaj. Zcela výjimečně můžete dostat peníze i zpětně, pokud se s úhradou nezbytného nákladu nedalo počkat. O mimořádnou okamžitou pomoc požádejte co nejdříve, nejlépe ve stejném kalendářním měsíci, kdy k situaci došlo. O způsobu výplaty dávky rozhoduje Úřad práce ČR. 

O jakou částku můžu žádat? 

Můžete dostat dávku až do výše nezbytného jednorázového výdaje s přihlédnutím k vašim majetkovým poměrům a příjmové situaci. Pokud se jedná o úhradu jistoty (kauce), můžete žádat o částku až ve výši tří měsíčních nájmů (měsíční nájem však nesmí překročit cenu v místě obvyklou). Více zde.

Doporučení: Spolupracujte se sociálním pracovníkem obce nebo některé z občanských poraden a sociálních služeb. Pomohou vám s vyplněním formulářů a vysvětlí vám, jak postupovat. 

Moje žádost byla zamítnuta. Co mám dělat? 

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. Se vším vám může pomoci váš sociální pracovník nebo některá z občanských poraden.

Doporučení: Pro další informace kontaktujte call centrum na +420 800 779 900, e-mailu: callcentrum@uradprace.cz nebo navštivte váš Úřad práce ČR. Případně požádejte o pomoc sociálního pracovníka vaší obce či z lokální občanské poradny.

Nadační fondy a bezúročné půjčky

Stát není jediný, kdo poskytuje podporu lidem s finančními problémy. O finanční podporu můžete žádat i u některých nadačních fondů. Každý fond má svá pravidla, komu a za jakých podmínek peníze poskytne. Více informací zjistíte na jejich webu.

Finanční pomoc můžete získat i od dalších organizací.  

Nemám na jídlo, drogerii, oblečení

Pokud jste všechny svoje peníze dali na bydlení a jiné nezbytné výdaje, možná vám nezbývá dost peněz na jídlo, drogerii a oblečení. V takovém případě tu je potravinová a materiální pomoc. Potravinové banky sice nemají celý sortiment surovin a nelze si u nich potraviny vybírat, ale pomůžou vám v největší krizi.

Potravinové banky většinou neposkytují potraviny přímo lidem v nouzi, ale předávají je neziskovým organizacím a sociálním odborům na obecních a městských úřadech a magistrátech. Pokud nevíte, na kterou organizaci se obrátit, kontaktujte potravinovou banku, ve vašem regionu. Doporučí vám, na koho se obrátit. Nebo se podívejte do adresáře organizací, které distribuují potravinovou a materiální pomoc. Každá z těchto organizací má svá pravidla, jak a komu potravinovou pomoc vydává, proto doporučujeme se s organizacemi nejprve spojit a zjistit všechny podmínky výdeje potravin. Seznam neziskových organizací, které poskytují potravinovou pomoc, najdete i na stránkách Spojimese. Potravinové banky často poskytují nejen potraviny, ale i základní drogerii, včetně menstruačních pomůcek.

Pomoc je nejčastěji určena lidem, kteří mají doporučení od Úřadu práce, sociálního odboru OSPOD nebo od neziskových organizací, které poskytují sociální služby. Často jde o osamělé seniory, samoživitelky či samoživitele. O pomoc se ale může přihlásit každý, kdo se ocitne v nouzi.

Potravinové banky nejsou jedinou možností, jak můžete získat jídlo zdarma. V České republice funguje projekt od Women for Women s názvem Obědy pro děti, kde si můžete zažádat o teplé jídlo ve škole pro vaše dítě. Dále existují kolektivy jako je Food not Bombs (v 17 městech), které pravidelně vaří a rozdávají jídlo pro lidi v nouzi. Zejména ve větších městech existují další formy potravinové pomoci, např. veřejné lednice, zavěšené obědy, mobilní výdejny jídla různých neziskových organizací, komunitní centra, kde můžete dostat i potraviny atd. Pokud bydlíte v Praze, Ostravě nebo v Libereckém kraji, můžete se podívat na Mapy bez domova. Najdete tu všechna místa, kde můžete získat potraviny zdarma nebo materiální a jinou pomoc.

Máte potraviny, ale nevíte, jak z nich uvařit? Přečtěte si některou z kuchařek, které se zaměřují na to, co uvařit z potravinové pomoci. Najdete v nich i tipy, jak vařit bez plýtvání. Úspornou kuchařku od MPSV najdete zde a řadu zajímavých receptů naleznete i na stránkách Zachraň jídlo.

Pokud jste v hmotné nouzi a máte nařízenou speciální dietu (máte např. nízkobílkovinnou dietu, chodíte na dialýzu, máte problémy s cholesterolem, trpíte cukrovkou, fenylketonurií, nesnesete lepek, máte osteoporózu nebo nemůžete jíst potraviny s laktózou) nebo jste těhotná, kojíte, můžete si zažádat o navýšení příspěvku na živobytí (pokud ho pobíráte nebo na něj máte nárok). K tomu, aby vám byl příspěvek na živobytí navýšen (o 1095 až 3066 Kč) musíte přinést na Úřad Práce ČR potvrzení od lékaře. Formulář naleznete zde.

Pokud nemáte dost peněz na oblečení, existuje v ČR několik míst, kde je získáte zdarma. Klub svobodných matek, který poskytuje podporu samoživitelům a samoživitelkám, provozuje oděvní banku, která vydává oblečení pro ženy, muže i děti, kteří se ocitli v sociální nouzi. Pro rodiče samoživitele existuje v Praze Šatník, kde kromě oděvů mohou dostat i boty, hračky, knížky, drogerii, kosmetiku, potřeby do domácnosti nebo školní potřeby. Dále Charita provozuje po celé ČR 73 šatníků. V Ostravě, ve Frýdku, ve Frýdlantu nad Ostravicí, v Třinci a Kroměříži, fungují sociální šatníky organizace Adra.

Co můžu dělat, když aktuálně nemám střechu nad hlavou

Můžete využít noclehárny, azylové domy nebo ubytovny. Seznam azylových domů a nocleháren včetně kontaktů najdete na této mapě

Noclehárny slouží jako krátkodobé ubytování. Mohou vám tedy pomoci k přečkání pár nocí, než najdete jiné bydlení. Noclehárna slouží pouze k přespání. Působí tu i sociální pracovníci, kteří vám pomohou vaši situaci řešit. 

Pro krátkodobé ubytování můžete využít také ubytovny, cena za jednu noc je ale oproti noclehárně několikanásobně vyšší. 

Pracovníci na Úřadech práce, sociální kurátoři či sociální pracovníci obce vám poskytnou seznam azylových domů a ubytoven, kde můžete zůstat celodenně a delší dobu. Na Úřadě práce můžete zažádat o úhradu ubytování prostřednictvím doplatku na bydlení nebo mimořádné okamžité pomoci.  

Další formou dlouhodobého ubytování jsou azylové domy pro ženy a pro muže. Maximální doba pobytu zde bývá jeden rok. O volných kapacitách vás informují sociální pracovníci obce nebo sociálních služeb

Pokud jste se právě ocitli na ulici, pokud vás pobyt na ulici ohrožuje na životě nebo je setrvání v zařízení, ve kterém žijete ohroženo a nemáte prostředky na ubytování, můžete využít pomoc projektu Nejdřív střecha, který vám v tíživé situaci umožní získat až dva měsíce ubytování zdarma v noclehárnách nebo azylových domech. 

Nemůžu získat bydlení kvůli diskriminaci

Je-li to možné, uchovejte si jakýkoliv druh materiálu dokazující Vámi pociťovanou diskriminaci. V případě, že bydlení nemůžete získat z důvodu pociťované diskriminace ze strany obce, obraťte se s důkazy o takovém jednání na veřejného ochránce práv (www.ochrance.cz), místní pobočku Poradny pro občanství, občanská a lidská práva (www.poradna-prava.cz) nebo orgány činné v trestním řízení. V případě, že se domníváte, že Vás diskriminuje nezisková organizace poskytující sociální bydlení, obraťte se na jejího zřizovatele nebo místní pobočku Poradny pro občanství a občanská a lidská práva. Nakonec, máte-li pocit, že jste diskriminováni soukromým vlastníkem a máte o tom důkazy, můžete požádat o pomoc také organizace poskytující právní pomoc, jako je např. Liga lidských práv (www.lp.cz) apod.

Co dělat, když si nevím rady a je toho na mě už moc

Obraťte se na sociální pracovníky na vašem obecním nebo městském úřadě nebo sociální pracovníky místních sociálních služeb. Podívejte se i na mapu sociálních služeb, kde najdete podporu ve vašem okolí. Pokud jste z Prahy, doporučujeme Pražský adresář služeb.

Nenašli jste, co jste hledali? Obraťte se na naše Národní kontaktní centrum sociálního bydlení. 

Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2024