Sociální práce v sociálním bydlení

V sociálním bydlení představuje sociální práce jeden ze základních předpokladů úspěšného setrvání klienta v bydlení. Při řešení téměř jakéhokoli problému je klíčová role sociálního pracovníka a také jeho spolupráce s dalšími odbory obecního úřadu a zapojenými organizacemi. Míra intenzity, podpory, formy a metody sociální práce musí být stanovena individuálně podle situace a potřeb klienta. Cílem sociální práce v oblasti bydlení je včasná identifikace domácnosti ohrožené ztrátou bydlení a práce na udržení si standartního bydlení. Dalším cílem sociální práce v sociálním bydlení je stabilizace zabydlené domácnosti, práce na udržení si bydlení a následné a postupné řešení oblastí, které si klient společně se sociálním pracovníkem nastaví v individuálním plánu.

Podpora poskytovaná klientům v sociálním bydlení se nejčastěji zaměřuje na tyto oblasti:

  • vedení domácnosti – zvláště běžný úklid a údržba, zajištění a příprava stravy, péče o děti

  • door management – prevence a rychlé řešení narušení dobrých vztahů klienta se sousedy je zásadní pro udržení si bydlení a také pro vytvoření nových sociálních vazeb v místě bydliště

  • finanční gramotnost a hospodaření s penězi - nepříznivou finanční situaci a zadlužení či předlužení řeší většina domácností v bytové nouzi, nenadálá životní situace může velmi rychle změnit finanční situaci nízkopříjmové domácnosti

  • hygiena, zdraví a výživa – výživa odpovídající věku a individuálním potřebám, dodržování hygienických návyků a péče o zdraví jsou nedílné součásti lidského života a tyto oblasti vyžadují pozornost především v domácnostech se seniory, dětmi a dalšími členy se specifickými potřebami

  • podpora při budování režimu dne – zvláště v domácnostech, kde nebylo příliš zkušeností s opakujícími se denními činnostmi, povinnostmi a volnočasovými aktivitami

  • podpora sociálních kontaktů klienta, vztahů s rodinou a blízkými – díky sociálnímu bydlení a stabilizaci domácnosti je prostor na jejich zlepšování a ne každý člověk navazuje snadno vztahy s druhými lidmi

  • podpora při hledání bydlení na trhu s byty – pro některé skupiny obyvatel se stává bydlení na volném trhu nedostupné a sociálních bytů není dostatečné množství

  • podpora při hledání zaměstnání – stabilní bydlení a vytvořené zázemí umožňuje zaměřit se i na tuto oblast, garantované a smluvně ošetřené zaměstnání může kromě stabilního příjmu naplňovat potřebu seberealizace

  • podpora při jednání na úřadech či při získávání sociálních dávek na bydlení – neinformovanost o právech a povinnostech, vyhýbání se úřadům a nedostatek kompetencí při jednání s nimi jsou jednou z nejčastějších příčin problémů a překážek v naplňování cílů

  • právní podpora a poradenství – sociální pracovník by měl ve své práci uplatňovat základní poznatky z oblasti práva, aby vyhodnotil rizika, se kterými se může klient v sociálním bydlení setkat a v případě nutnosti se obrátit na adekvátní služby komplexní právní pomoci

Podpora klienta při zabydlování obsahuje prvotní fázi od přidělení bytu přes stěhování až po zabydlení se v novém bytě tak, aby jej co nejdříve bylo možné nazývat domovem (se všemi povinnostmi, které se k tomu váží, jako je pravidelné placení nájmu a energií). V sociálním bydlení se jedná o jednu z nejdůležitějších etap, která pro klienta znamená možnost začít znovu.

Sociální pracovník v případě, že je to potřeba, musí zvláště v této fázi poskytnout adekvátní míru podpory a být důkladně obeznámen s jednotlivými kroky procesu a vším, co obnášejí (od vyřízení nájemní smlouvy a přepisu energií – z praxe přepsání odběru energií na vlastníka nemovitosti např. obec či NNO, vede k rychlejšímu zabydlení nového nájemníka – přes podporu při zajištění nezbytného finančního minima směrem k bydlení a živobytí po podporu při stěhování a zajištění materiální podpory při zařizování bytu). V praxi se při vybavení bytů osvědčují nábytkové banky, kdy společnost zřízená pod městem uskladňuje nábytek a zajišťuje rozvoz do sociálních bytů (technické služby, sběrné dvory…) a tiché sbírky potřebného vybavení, např. mezi úředníky města, ÚP apod.

Důležitým úkolem po přestěhování, který nemůže být v žádném případě opomenut, je úprava individuálního plánu: stávající zakázku, jež byla úspěšně ukončena novým bydlením, nahrazujeme zakázkou zacílenou na udržení stávajícího bydlení, která je spojena i s důkladným obeznámením klienta se všemi souvisejícími právy a povinnostmi.

Stejně tak je dobré v této fázi neopomínat i příjemné aspekty života a věnovat se spolu s klientem hledání volnočasových aktivit, nových sociálních kontaktů a dalších cílů, které podpoří klientovu motivaci tak, aby se snažil si bydlení udržet.

Podpora v sociálním bytě je průběžná a reflektuje individuální potřeby. Z různých důvodů však spolupráce se sociálním pracovníkem může skončit. Na realizaci celého procesu spolupráce má vliv prostředí, v němž se odehrává. Pozitivní vliv má participace osob v bytové nouzi na všech rozhodnutích a aktivitách, které ovlivňují jejich životy.

Výše uvedený text o sociální práci v sociálním bydlení byl čerpán z materiálu Metodika sociální práce v sociálním bydlení (MPSV 2019). Metodika Vám může být zaslána v tištěné podobě, nebo ji najdete v elektronické podobě zde.

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu Mít domov

Neplatný e-mail.


Webové stránky provozuje projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“. Projekt je realizován v rámci OPZ+.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_004/0000245

Kontakt

Projekt neposkytuje byty, nabízí užitečné informace a pomoc v bytové nouzi (na koho se obrátit, jaké jsou možnosti pomoci apod.).

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420778455761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI