Mám bydlení, ale…

Mít domov znamená mít bydlení, ve kterém se cítíte v bezpečí, mít teplo, pohodlí a zázemí pro vaření, hygienu, práci, zábavu, setkávání se s rodinou a přáteli, ale také soukromí. Mít domov znamená mít jistotu, že se máte kam vracet.

Přijít domů, zavřít dveře a konečně mít svůj klid. Pro většinu lidí je domov místem, kde se cítí dobře a bezpečně. Pokud čtete tyto řádky, možná se doma cítíte ohrožení a důvodů může být celá řada. Možná vám hrozí vystěhování nebo se stala nějaká nehoda a váš byt není obyvatelný. Možná se něco stalo členu vaší domácnosti a vy teď nemáte z čeho platit náklady na bydlení. Možná se každý den bojíte přijít domů, protože nevíte, jak se váš partner nebo člen rodiny bude chovat a jestli vám zase neublíží. Na všechny problémy nemusíte být sami, níže najdete rady i seznam míst, kde najít pomoc.

Níže najdete rozcestník možné pomoci. Nabízíme vám zde různé možnosti, informace a seznamy míst, které vám ve vaší těžké situaci mohou pomoci:

Dávky na bydlení

Pokud nemáte dost peněz na zaplacení nájmu nebo kauce, můžete požádat o peněžní pomoc stát, konkrétně Úřad práce ČR (kontaktní pracoviště v místě Vašeho trvalého či přechodného bydliště). Pro zaplacení nájmu nebo poplatku za ubytování slouží příspěvek doplatek na bydlení, o které zažádejte na Úřadu práce ČR. Příspěvek na výdaje s bydlením můžete získat, i když bydlíte ve vlastní nemovitosti nebo máte hypotéku (hypotéka se však nezapočítává do nákladů na bydlení).

Doplatek na bydlení lze poskytnout na zaplacení bydlení v azylovém domě či ubytovně. Pokud potřebujete podpořit ihned, podejte žádost o mimořádnou okamžitou pomoc. Tuto dávku můžete použít na zaplacení přechodného bydlení v noclehárně, zaplacení jistoty (kauce) do nového bydlení nebo na vybavení ztracených či odcizených osobních dokladů. Mimořádnou okamžitou pomoc můžete využít na pomoc, když vás postihne povodeň, požár, jiná katastrofa nebo nehoda.

Příspěvek na bydlení (energetický příspěvek)

Příspěvek na bydlení (energetický příspěvek)


Kdo si může o dávku požádat?

Vždy záleží na konkrétním případu. Obecně však můžeme říct, že pokud vás náklady na bydlení (nájem, energie, vodné a stočné a podobně) stojí více než 30 % vašich čistých příjmů (v Praze 35 %), můžete příspěvek čerpat. Zkrátka však nepřijdou ani lidé, kteří žijí ve vlastním nebo družstevním bytě či domě. Na kalkulačce si můžete orientačně vypočítat, jestli na příspěvek na bydlení dosáhnete.

Jak příspěvek na bydlení získám? 

Můžete o něj zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď zjednodušenou žádost podejte elektronicky (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí. Jak správně vyplnit žádost? Podívejte se na video.

Co budu k žádosti potřebovat?

 • Doložte doklad o užívání bytu (nájemní nebo podnájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.)
 • Instruktážní videa a vzory všech vyplněných formulářů najdete zde.

Kdy můžu o příspěvek zažádat?

Kdykoliv.

Kdy můžu očekávat výplatu příspěvku?

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně. S účinností od 1. října 2022 bude umožněno prokazovat náklady na bydlení a příjmy rodiny jen dvakrát ročně a příspěvek na bydlení bude vyplácen po období šesti měsíců ve stejné výši.

Moje žádost byla zamítnuta. Co mám dělat?

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. S odvoláním vám může pomoci sociální pracovník obce nebo některá z občanských poraden.

Dostávám příspěvek na bydlení, ale stále nezvládám platit náklady na bydlení. Co mám dělat?

Zažádejte si o doplatek na bydlení (viz níže). 


Doporučení – Pro další informace kontaktujte call centrum ÚP ČR:

 • na čísle +420 800 779 900,

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení


Kdo si může o doplatek požádat?

Lidé, kteří jsou ve vážných finančních potížích. Nemají peníze na jídlo, ubytování a ošacení. Dávka je pro ty, kterým nestačí na zaplacení nájmu a energií jejich příjmy a příspěvek na bydlení. 

Jak doplatek na bydlení získám?

Můžete o něj zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď žádost podejte elektronicky (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce ČR s vyplněnou žádostí

Co budu k žádosti potřebovat?

K žádosti je nutné vyplnit řadu formulářů, které se týkají vaší situace (ne všechny formuláře jsou ve vaší situaci povinné vyplnit) a doložit i další informace. Neostýchejte se požádat o pomoc s vyplněním sociálního pracovníka nebo vaše kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR

Moje žádost byla zamítnuta. Co mám dělat?

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. Se vším vám může pomoci váš sociální pracovník nebo některá z občanských poraden.

Instruktážní videa a vzory všech vyplněných formulářů najdete zde.


Doporučení – Pro další informace kontaktujte call centrum ÚP ČR:

 • na čísle +420 800 779 900,
 • nebo navštivte vaše kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.

Případně požádejte o pomoc sociálního pracovníka vaší obce či z lokální občanské poradny.

Co můžu dělat, když nemám na jistotu (kauci)?

Pokud si nemůžete dovolit vhodné bydlení, protože nemáte na úhradu jistoty (kauce), můžete požádat o dávku Mimořádné okamžité pomoci na jednorázový výdaj. Je určena především domácnostem, které žijí na ubytovnách, v azylových domech, v noclehárnách, v přelidněných bytech nebo v nevhodném bydlení (byty bez elektřiny, bez vody, plesnivé byty, byty bez prostoru na vaření, bez uzamykatelných dveří apod.) a v nejistém bydlení (bez nájemní, podnájemní nebo ubytovací smlouvy). O dávku můžete požádat, pokud jste přišli o bydlení a nemáte kam jít.  Nebo pokud vám hrozí, že o bydlení brzy přijdete.

Tento typ MOP se vyplácí, pokud potřebujete zaplatit jednorázově nezbytný výdaj. Může jít třeba o poplatek za vyřízení občanského průkazu, rodného listu, poplatku u lékaře za prohlídku do zaměstnání, výpisu z rejstříku trestu, potravinářského průkazu a jiných dokumentů, které potřebujete pro získání zaměstnání. 

Dále MOP můžete získat, pokud potřebujete zaplatit za noclehárnu, jistotu (kauci) nebo stěhování.

Kdo si může o dávku požádat?

Kdokoliv, kdo se ocitl v hmotné nouzi. Zákon tak popisuje situaci, kdy vám po zaplacení všech nákladů na bydlení zbyde částka menší než je životní minimum. V některých situacích je pro výplatu MOP spíše důležité, že nemáte možnost důležitý jednorázový výdaj uhradit, protože jste v celkově špatné finanční a majetkové situaci. Každá žádost se posuzuje individuálně.

Jak MOP získám?

Můžete o ni zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď žádost podejte elektronicky (video) (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí

Co budu k žádosti potřebovat?

 • Průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) 
 • Doklad o přiznání starobního důchodu (pokud ho pobíráte) 

Kdy můžu žádat a kdy mohu očekávat peníze?  

Žádejte, jakmile se dostanete do nepříznivé situace. Dávka bude vyplacena bez odkladu, než uhradíte potřebný výdaj. Zcela výjimečně můžete dostat peníze i zpětně, pokud se s úhradou nezbytného nákladu nedalo počkat. O mimořádnou okamžitou pomoc požádejte co nejdříve, nejlépe ve stejném kalendářním měsíci, kdy k situaci došlo. O způsobu výplaty dávky rozhoduje Úřad práce ČR. 

O jakou částku můžu žádat? 

Můžete dostat dávku až do výše nezbytného jednorázového výdaje s přihlédnutím k vašim majetkovým poměrům a příjmové situaci. Pokud se jedná o úhradu jistoty (kauce), můžete žádat o částku až ve výši tří měsíčních nájmů (měsíční nájem však nesmí překročit cenu v místě obvyklou). Více zde.

Doporučení: Spolupracujte se sociálním pracovníkem obce nebo některé z občanských poraden a sociálních služeb. Pomohou vám s vyplněním formulářů a vysvětlí vám, jak postupovat. 

Moje žádost byla zamítnuta. Co mám dělat? 

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. Se vším vám může pomoci váš sociální pracovník nebo některá z občanských poraden. 


Doporučení – Pro další informace kontaktujte call centrum ÚP ČR:

 • na čísle +420 800 779 900,
 • nebo navštivte vaše kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.

Případně požádejte o pomoc sociálního pracovníka vaší obce či z lokální občanské poradny.

Nemám na jídlo

Pokud jste všechny svoje peníze dali na bydlení a jiné nezbytné výdaje, možná vám nezbývá dost peněz na jídlo, drogerii a oblečení. V takovém případě tu je potravinová a materiální pomoc. Potravinové banky sice nemají celý sortiment surovin a nelze si u nich potraviny vybírat, ale pomůžou vám v největší krizi.

Potravinové banky většinou neposkytují potraviny přímo lidem v nouzi, ale předávají je neziskovým organizacím a sociálním odborům na obecních a městských úřadech a magistrátech. Pokud nevíte, na kterou organizaci se obrátit, kontaktujte potravinovou banku, ve vašem regionu. Doporučí vám, na koho se obrátit. Nebo se podívejte do adresáře organizací, které distribuují potravinovou a materiální pomoc. Každá z těchto organizací má svá pravidla, jak a komu potravinovou pomoc vydává, proto doporučujeme se s organizacemi nejprve spojit a zjistit všechny podmínky výdeje potravin. Seznam neziskových organizací, které poskytují potravinovou pomoc, najdete i na stránkách Spojimese. Potravinové banky často poskytují nejen potraviny, ale i základní drogerii, včetně menstruačních pomůcek.

Pomoc je nejčastěji určena lidem, kteří mají doporučení od Úřadu práce, sociálního odboru OSPOD nebo od neziskových organizací, které poskytují sociální služby. Často jde o osamělé seniory, samoživitelky či samoživitele. O pomoc se ale může přihlásit každý, kdo se ocitne v nouzi.

Potravinové banky nejsou jedinou možností, jak můžete získat jídlo zdarma. V České republice funguje projekt od Women for Women s názvem Obědy pro děti, kde si můžete zažádat o teplé jídlo ve škole pro vaše dítě. Dále existují kolektivy jako je Food not Bombs (v 17 městech), které pravidelně vaří a rozdávají jídlo pro lidi v nouzi. Zejména ve větších městech existují další formy potravinové pomoci, např. veřejné lednice, zavěšené obědy, mobilní výdejny jídla různých neziskových organizací, komunitní centra, kde můžete dostat i potraviny atd. Pokud bydlíte v Praze, Ostravě nebo v Libereckém kraji, můžete se podívat na Mapy bez domova. Najdete tu všechna místa, kde můžete získat potraviny zdarma nebo materiální a jinou pomoc.

Máte potraviny, ale nevíte, jak z nich uvařit? Přečtěte si některou z kuchařek, které se zaměřují na to, co uvařit z potravinové pomoci. Najdete v nich i tipy, jak vařit bez plýtvání. Úspornou kuchařku od MPSV najdete zde a řadu zajímavých receptů naleznete i na stránkách Zachraň jídlo.

Pokud jste v hmotné nouzi a máte nařízenou speciální dietu (máte např. nízkobílkovinnou dietu, chodíte na dialýzu, máte problémy s cholesterolem, trpíte cukrovkou, fenylketonurií, nesnesete lepek, máte osteoporózu nebo nemůžete jíst potraviny s laktózou) nebo jste těhotná, kojíte, můžete si zažádat o navýšení příspěvku na živobytí (pokud ho pobíráte nebo na něj máte nárok). K tomu, aby vám byl příspěvek na živobytí navýšen (o 1095 až 3066 Kč) musíte přinést na Úřad Práce ČR potvrzení od lékaře. Formulář naleznete zde.

Pokud nemáte dost peněz na oblečení, existuje v ČR několik míst, kde je získáte zdarma. Klub svobodných matek, který poskytuje podporu samoživitelům a samoživitelkám, provozuje oděvní banku, která vydává oblečení pro ženy, muže i děti, kteří se ocitli v sociální nouzi. Pro rodiče samoživitele existuje v Praze Šatník, kde kromě oděvů mohou dostat i boty, hračky, knížky, drogerii, kosmetiku, potřeby do domácnosti nebo školní potřeby. Dále Charita provozuje po celé ČR 73 šatníků. V Ostravě, ve Frýdku, ve Frýdlantu nad Ostravicí, v Třinci a Kroměříži, fungují sociální šatníky organizace Adra.

Více informací najdete také zde.

Fondy na kauci a bezúročné půjčky

Stát není jediný, kdo poskytuje podporu lidem s finančními problémy. O finanční podporu můžete žádat i u některých nadačních fondů. Každý fond má svá pravidla, komu a za jakých podmínek peníze poskytne. Více informací zjistíte na jejich webu.

 • Nadační fond pomoci – Pomoc samoživitelům (samoživitelé a samoživitelky, kontakt: +420 730 510 377)

Finanční pomoc můžete získat i od dalších organizací

Hrozí mi vystěhování

Pokud vám hrozí vystěhování, doporučujeme vám v první řadě obrátit se na sociálního pracovníka sociálního odboru městského úřadu/obce, kde máte trvalý či faktický pobyt, nebo na organizaci, která pracuje s lidmi v bytové nouzi. Sociální pracovníci Vám poskytnou sociální poradenství o možnostech řešení Vaší situace. Poradí Vám například, kde a o jaké sociální dávky si můžete zažádat, poskytnou Vám vhodné kontakty na další úřady a neziskové organizace, na krizové ubytování, mohou s Vámi vyplnit žádost o sociální nebo krizový byt, pokud ho obec provozuje apod. Pokud bydlíte v malé obci, která odbor sociálních věcí nemá, doporučujeme se obrátit na starostu obce, či na nejbližší odbor sociálních věcí obce s rozšířenou působností.

V některých městech již vznikla tzv. kontaktní místa pro bydlení, která většinou fungují pod bytovým nebo sociálním odborem města. Pracovníci kontaktního místa pro bydlení (KMB) vám poskytnou všechny informace o dostupném bydlení ve vaší obci. Znají podmínky pro podávání žádostí o obecní byty a pomůžou vám vyplnit všechny potřebné formuláře. Poradí i se sociálním bydlením nebo kontaktem na sociální pracovníky.

Kontaktní místa pro bydlení zatím najdete v těchto městech a městských částech:

 • Moravská Třebová

 • Žulovsko

Sociální poradenství můžete rovněž využít i v neziskových organizacích poskytujících sociální služby. Základní sociální poradenství je povinná poskytovat kterákoliv sociální služba. Jednou z nejvhodnějších možností je obrátit se na jednu z občanských poraden, které jsou vám nejblíže.

 • Nemáte z čeho hradit poplatky za ubytování a noclehárnu? Zde uvádíme odkaz na projekt „Nejdřív střecha“, kde najdete, ve kterých obcích se poskytuje ubytování a nocleh zdarma. Zpravidla se jedná o zapojené azylové domy a noclehárny.

Na závěr chceme připomenout, že pokud vám hrozí náhlé vystěhování, doporučujeme se zaměřit na řešení rychlá, ale také nezapomínat ani na dlouhodobé plány.

Pokud se zaměříte pouze na krátkodobá řešení (přespání u přátel, komerční ubytovny, azylové domy apod.), můžete je velmi rychle vyčerpat. Proto je potřeba zároveň myslet na dlouhodobé řešení, například hledání návazného stabilního bydlení, zlepšení finanční situace apod. Na druhou stranu, pokud se zaměříte pouze na dlouhodobá řešení, např. hledání nového bytu, v domnění, že krátkodobé řešení nepotřebujete, riskujete tím, že bydlení neseženete a nebudete mít připravené možnosti rychlého (přechodného) ubytování.

Kroky při vystěhování, když mám nezletilé dítě/děti

V případě, že vám hrozí vystěhování, máte nezletilé dítě/děti a nemáte momentálně možnost, kam se s nimi ubytovat společně, můžete je dočasně umístit do tak zvaného Klokánku. Jedná se o zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (zkráceně ZDVOP). Klokánky poskytují nezletilým dětem možnost ubytování, a to v kombinaci se zajištěním stravy, hlídání, školní docházky apod.

Dítě do Klokánku můžete umístit na vlastní žádost (případně i na žádost dítěte). Dítě může být v Klokánku na žádost zákonného zástupce nejdéle 3 měsíce. Pro delší pobyt dítěte v tomto zařízení je potřeba spolupracovat s orgánem sociálně právní ochrany dětí (známý též pod zkratkou OSPOD). OSPOD najdete na místně příslušném obecním či městském úřadu či úřadu městské části. Může se stát, že Vaše obec je tak malá, že OSPOD nemá, v tomto případě vás obec odkáže na místně příslušný úřad. Pokud dítě umístíte do Klokánku na vlastní žádost (z pozice zákonného zástupce), můžete jeho pobyt také na vlastní žádost ukončit.

Pokud umístíte své dítě do Klokánku, poskytovatel tohoto zařízení je povinen informovat o této skutečnosti OSPOD. Pracovník z OSPOD bude následně kontaktovat Vás, aby Vám mohl poradit a navést Vás k řešení těžké životní situace. Není potřeba se tohoto kontaktu bát, cílem pomoci není dítě rodině „odebrat“, ale naopak podpořit jeho návrat do jeho biologické rodiny, příp. rodiny pečujících osob.

Na OSPOD se máte možnost obrátit i z vlastní iniciativy.[1] Doporučujeme se nebát tento krok udělat. Oddělení sociálně právní ochrany děti bude mít nejspíš víc informací o různých organizacích, možnostech finanční pomoci, ubytování a bydlení, může mít informaci o tom, ve kterém Klokánku mají volnou kapacitu pro Vaše dítě/ děti apod. Tento orgán Vám tedy může potřebné informace předat či zprostředkovat navazující službu.

OSPOD může být také v kontaktu s bytovým odborem, kterému v některých případech může poskytnout vyjádření/ doporučení k poskytnutí bytu od obce. Sociální pracovník OSPOD s Vámi také může naplánovat krok po kroku, co všechno je potřeba udělat, aby se Vaše situace co nejdříve a co nejlépe vyřešila.

Pokud budete mít strach jít hned na úřad na OSPOD, můžete se pokusit kontaktovat jednu z neziskových organizací. Napříč republikou např. existují azylové domy pro rodiny či pro matky s dětmi. Nemusí mít vždy volnou kapacitu, ale těžko dostanete pomoc, když o ní ani nepožádáte.

Zde uvádíme kontakty, které můžete v případě potřeby využít:

 • Mapa zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP/ Klokánky).
 • Mapa azylových domů a nocleháren v České republice, kde si můžete nastavit, že hledáte např. azylové domy pro páry s dětmi.

Je pravdou, že lidé mají často z orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) obavy, aby jim neodebral děti. K tomuto kroku však dochází jen v případech, kdy je dítě skutečně ohrožené na zdraví či na životě v důsledku špatné péče ze strany rodičů. OSPOD přímo k odebrání dětí nemá oprávnění, může ale podávat návrhy k osudu, který vydává rozhodnutí na základě konkrétní situace. Úkolem tohoto orgánu je naopak snažit se rodinu podpořit tak, aby děti mohly zůstat ve své biologické rodině. Může vám však pomoci, i když pečujete o dítě, které není biologicky vaše.

Mám dluhy/exekuce

Pokud již máte dluhy či exekuce (soudně vynucené splácení dluhů), doporučujeme Vám obrátit se na sociálního pracovníka obce (sídlí na městském úřadě) či neziskové organizace, který Vám může přímo ve Vaší situaci pomoci, nebo zprostředkovat kontakt na dluhové poradenství.

Dluhové poradenství se zaměřuje především na podporu při kontaktování věřitelů (domlouvání splátkových kalendářů), obraně proti neférovému jednání některých firem, pomoc při řešení exekucí a při zajištění oddlužení. Toto poradenství zdarma poskytují některé nestátní neziskové organizace, mezi které patří např. Člověk v tísni o. p. s.Charita ČRRubikon centrum z. ú., ale i mnohé další. Některé organizace poskytují dluhové poradenství i on-line či po telefonu, například organizace Člověk v tísni, o. p. s., která poskytuje tzv. Help linku.

S vyhledáním odborné pomoci se můžete obrátit také na občanské poradny, které Vám mohou vyhledat či zprostředkovat potřebné kontakty. Kontakty na organizace pomáhající s dluhovou problematikou můžete nalézt také na internetu, například na této webové stránce. Při hledání na internetu však doporučujeme jistou obezřetnost, abyste nenarazili na podvodníky, kteří by Vaši už tak nelehkou situaci nechtěli zneužít.


Exekuce

Níže uvádíme stručný přehled k exekucím prostřednictvím srážek z přijmu. Informace jsou platné k 11/ 2021. Upozorňujeme, že v průběhu dalších období může docházet ke změnám ve výši stanovených částek i dalších podmínek.

 

Na následujícím odkazu si můžete spočítat Vaší výši srážky ze mzdy (platná k roku 2023).

Pokud nevíte, kolik je na Vás vedeno exekucí, aktuální výpis naleznete zde.

Necítím se bezpečně

Pokud se ve svém bytě necítíte bezpečně, v případě akutního ohrožení ihned volejte tísňovou linku policie – 158. Policie je povinna na tísňové volání reagovat a zasáhnout. Policie může člověka, který vám ubližuje, na 10 dní vykázat z vašeho společného bydlení bez ohledu na to, jestli tento člověk bydlení vlastní nebo je v nájemní smlouvě. Dobu vykázání lze prodloužit tzv. předběžným opatřením. Tento čas využijte k nabrání sil a promyslete si, co dál dělat. Doporučení od Policie ČR najdete zde.

Co nejdřív se obraťte na odborníky a poraďte se, jak situaci řešit. Kontaktujte některou z organizací, která pomáhá lidem ohroženým domácím násilím. A to i v případě, kdy si nejste jistí, zda chcete nebo můžete od násilného člena domácnosti odejít. Nikdo vás nebude nutit do rozhodnutí, které nechcete udělat. Můžete ale získat psychickou podporu a promluvit si s někým, kdo má pro vaši situaci pochopení.

Seznam organizací naleznete zde. Některé z nich mají i nonstop telefonní linku, kam se můžete kdykoliv obrátit.

Další informace a rady:

Nezvládám péči o byt/dům

Nezvládáte-li péči o byt/dům z důvodu jeho rozlohy, je vhodné zvážit žádost o pomoc některého z příslušníků rodiny, možnosti placených úklidových služeb nebo přestěhování se do bytu s menší rozlohou.

Roste-li Vaše potřeba pomoci od osob blízkých a dalších, je vhodné požádat si o příspěvek na péči. Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, konkrétně § 7 - § 30. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Další informace naleznete na následujících odkazech:

Nenašli jste, co jste hledali? Obraťte se na naše Národní kontaktní centrum sociálního bydlení.

Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2024