Ocitli jste se ve složité situaci a hrozí vám ztráta bydlení?

Více informací

Stovky lidí získaly sociální bydlení díky projektům MPSV

18. 3. 2024
Projekty na podporu sociálního bydlení, které jsou realizovány ve spolupráci s MPSV, pomáhají napříč celou ČR: během prvního roku realizace bylo zabydleno již 509 bytů.

Zatímco se dokončují práce na zákonu o podpoře v bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí pomáhá prostřednictvím svého projektu Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR celkem 41 obcím a neziskovým organizacím. Jejich vlastní projekty spolufinancované EU mají za cíl pomoct lidem v bytové nouzi a nabídnout jim cestu k lepšímu životu s podporou sociálních pracovníků. Novou střechu nad hlavou takto získalo již přes 500 domácností.

Během předchozích let byly realizovány projekty zaměřené na sociální bydlení, v rámci kterých si bydlení udrželo 84 % podpořených domácností. Na předešlou výzvu zaměřenou na Housing First a úspěch projektů navázaly v průběhu roku 2022 dvě nové výzvy OPZ+ č. 007 a č. 101. Potvrdily velký zájem o podporu sociálního bydlení.

Během několika měsíců od vyhlášení se zapojilo celkem 50 projektů. Devět z nich se věnuje převážně podpoře osob přicházejících z Ukrajiny. Projekt MPSV Podpora sociálního bydlení poskytuje metodickou podporu zbývajícím 41 projektům obcí a neziskových organizací. „Vítám velký zájem o rozšiřování sociálního bydlení napříč celou republikou, od větších měst, jako je například Ostrava, až po menší obce. Více než 500 domácností, v nichž žijí stovky dětí, již pomoc našlo. Náš ministerský projekt pomáhá zavádět sociální bydlení v terénu a zároveň přináší zpět důležité zkušenosti z praxe,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Realizátoři projektů počítají se zabydlením více než 740 domácností ohrožených ztrátou bydlení. Během prvního roku již bylo zabydleno 509 bytů, z toho 244 obecních a 265 soukromých. Byty poskytli také menší pronajímatelé. Celkem 178 bytů je spojeno s tzv. podporou garančního plnění. Praxe potvrdila, že pokud sociálně potřební při zabydlení získají podporu sociálních pracovníků a současně mohou využít garance v bydlení (např. při zajištění kauce), výrazně se zvyšuje šance udržet si bydlení. Je tak možné motivovat majitele soukromých bytů, aby lidem v nouzi otevřeli dveře svých nájemních bytů.

Napříč projekty vzniklo také 16 kontaktních míst pro bydlení, které jsou důležitým prvkem lokální pomoci v bytové nouzi. „Všechny tyto prvky – využívání soukromých bytů při zajištění asistence v bydlení, zprostředkování bydlení a kontaktní místa představují základní pilíře připravovaného zákona o podpoře v bydlení, na němž MPSV s MMR intenzivně pracuje,“ dodala náměstkyně člena vlády Zuzana Freitas Lopesová.

Nejen pro 41 podporovaných projektů byly vytvořeny nové webové stránky, které slouží jak odborné veřejnosti a zájemcům o téma sociálního bydlení, tak pro občany v bytové nouzi. Těm webové stránky nabízejí užitečný rozcestník možné pomoci, rady, na koho se obrátit, tipy a další kontakty.

Doplňující informace k již realizovaným projektům:

Koncem roku 2022 úspěšně ukončilo svou činnost 13 projektů v rámci výzvy č. 108 OPZ. Projekty díky přístupu Housing First pomohly získat střechu nad hlavou jednotlivcům a rodinám bez domova. Zabydleno bylo celkem 280 domácností, v nichž žije 730 osob, z toho 330 dětí. Bydlení si po jednom roce od zabydlení udrželo celkem 85 % domácností, 8 % se odstěhovalo z vlastních důvodů a pouze 7 % se odstěhovalo z důvodu porušení nájemní smlouvy.

Mezi lety 2016–2020 MPSV podporovalo 16 projektů měst, městských částí i malých vesnic při zavádění sociálního bydlení. Během realizace projektů nalezlo domov 534 domácností. Z 437 domácností, jejichž úspěšnost bylo možné sledovat v čase (část domácností byla zabydlena až ke konci projektů), 72 domácností sociální byt opustilo (16 %). Úspěšnost v udržení si bydlení činila 84 %.

Více informací projektech na sociální bydlení podporovaných MPSV najdete zde.

 

Text pochází z oficiální tiskové zprávy MPSV.

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu
Mít domov.