Ocitli jste se ve složité situaci a hrozí vám ztráta bydlení?

Více informací

Zveřejňujeme novou analýzu energetické chudoby

27. 6. 2024
Nejnovější data k energetické chudobě pro náš projekt Podpora sociálního bydlení zpracovali analytici z Platformy pro sociální bydlení ve spolupráci s Ostravskou univerzitou.

Z analýzy Energetická chudoba 2023 mj. vyplývá, že v energetické chudobě se nachází přibližně 1,3 milionu obyvatel ČR. Počet takových osob dle očekávání v době energetické krize mezi lety 2020-2023 vzrostl z původních 770 tisíc. Extrémní energetická chudoba dopadá na 440 tisíc osob, které mají velmi vysoký podíl výdajů na příjmech, nemohou dostatečně vytápět byt nebo je trápí dluhy na energiích.

Autor analýzy Jan Klusáček uvádí, že „tyto indikátory energetické chudoby dopadají ve zvýšené míře především na nízkopříjmové rodiny s dětmi, invalidní důchodce nebo samoživitele a osamělé seniory, mezi kterými jsou nejčastěji ženy. Pomoci mohou především systémová řešení: výstavba energeticky účinného sociálního bydlení, snižování energetické náročnosti nájemního bydlení, schválení zákona o podpoře bydlení, poradenství a další podpora pro snížení energetické chudoby.“

MPSV spolu s naším projektem Podpora sociálního bydlení vnímá tyto cílové skupiny jako velmi potřebné, protože jsou ohroženy jak energetickou chudobou, tak ztrátou bydlení. Myslí na ně tedy jak v 41 projektech sociálního bydlení ve výzvách OPZ+ na sociální bydlení, tak v zákoně o podpoře bydlení, jenž připravilo spolu s MMR. Stejně tak lidem pomáhají dotační tituly na stavební úpravy na snižování energetické náročnosti od MŽP, energetické poradenství či dávky na bydlení. Efektivní výsledky poradenství a využívání úsporných spotřebičů prokázal i projekt MPSV Prevence energetické chudoby.

Materiály ke stažení:

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu
Mít domov.