Ocitli jste se ve složité situaci a hrozí vám ztráta bydlení?

Více informací

Caritas CARES 2023

1. 3. 2024
Charita ČR zve na představení národní zprávy Caritas CARES 2023, která se uskuteční 19. března 2024 od 11 hodin v aule hotelu a školicího střediska Marianeum, Máchova 7, Praha.

„Charita Česká republika v této komplexní zprávě představuje svůj náhled na stav veřejných služeb z perspektivy organizace, mající přímou, každodenní zkušenost s prací s chudými a sociálně vyloučenými skupinami obyvatel. Součástí zprávy jsou také konkrétní doporučení na změny a další potřebná opatření.  

 Konferenci zahájí ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. Se svým proslovem vystoupí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. 

Poté bude představeno znění a odůvodnění zprávy Caritas CARES 2023, kterou představí odborníci s dlouholetou zkušeností a znalostí problematiky. O své slovo se přihlásí náměstkyně ministra MPSV Zuzana Freitas Lopesová, manažerka pro sociální advokacii Iva Kuchyňková, garantka programu zadluženost Pavla Aschermannová, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl, analytik zaměřující se na sociální politiku a datové analýzy Samuel Galan a další.  

Hlavními tématy bude dostupnost bydlení, dluhová problematika, příjmy a dávkový systém a další témata.“

Více informací a registrace na konferenci.

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu
Mít domov.