Ocitli jste se ve složité situaci a hrozí vám ztráta bydlení?

Více informací

Brožura Prevence a řešení sousedských stížností + webinář

21. 1. 2024
Společně s naší novou brožurou vydáváme webinář, kde shrnujeme vše podstatné.

Projekt Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR představuje brožuru s názvem Prevence a řešení sousedských stížností. K brožuře vyšel také shrnující webinář (níže). Dokument vznikl během projektu MPSV Podpora sociálního bydlení (realizován v rámci OPZ).

Při podpoře realizátorů Housing First z výzvy 108 OPZ jsme často naráželi na téma sousedského soužití. To potvrzují i nejnovější data, která říkají, že 27 % realizátorů v rámci sociální práce nějakým způsobem pracovalo se sousedstvím, řešení sousedských stížností se přímo týkalo 13 % klientů. Data pocházejí z evaluační zprávy Housing First: Rok po nastěhování (změny u zabydlených domácností).

Na základě těchto a zahraničních zkušeností vznikla zmíněná brožura, která si klade za cíl přinést inspiraci nejen k vytváření systému řešení stížností, ale i k přímé práci s nájemci na jejich začleňování do nových komunit.

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu
Mít domov.