Expertní skupina je velmi důležitým konzultačním subjektem projektu i spolupracujících obcí, které pilotují sociální bydlení podle Koncepce sociálního bydlení ČR 2015–2025. Jde o široké spektrum zástupců organizací, institucí státní i krajské správy, zastřešujících organizací, ale i jednotlivých nestátních neziskových organizací ze strany poskytovatelů sociálních služeb, sociální práce, bydlení, ale i zprostředkovatele bydlení pro cílové skupiny. Své zastoupení zde mají i představitelé akademické sféry, výzkumných a vzdělávacích institucí. Jsou zde i představitelé soukromého sektoru, bytových družstev, asociací nebo dalších subjektů, kteří se věnují poskytování bydlení. Tak jako v projektu hrají významnou roli zástupci obcí, i v expertní skupině mají velmi silné zastoupení jak reprezentanti volené samosprávy, tak i zástupci bytových odborů – a samozřejmě také sociální pracovníci sociálních odborů. Expertní skupinu tvoří cca 66 členů z 62 různých institucí. Jsou to:

Cíle expertní skupiny jsou:

  • zprostředkování názorů, zkušeností,
  • odborný vhled klíčových aktérů,
  • konzultační místo pro projekt a MPSV.

Pracovní skupina byla rozdělena do tří pracovních podskupin, které se zabývají specifičtějšími oblastmi spojenými sociálního bydlení. Jedná se o skupiny:

   A. sociální práce v sociálním bydlení,

   B. poskytovatelé bytového fondu,

   C. prevence ztráty bydlení a sociální začleňování.

Hlavními aktivitami expertní skupiny jsou odborné diskuse a konzultace, návrhy inovativních přístupů a návrhy témat metodické podpory obcím, které jsou využívány pro projekt, MPSV, spolupracující obce, ale i pro širokou veřejnost. Na nepravidelných setkáních jsou diskutována specifická témata (například spolupráce se soukromými majiteli, sociální práce při vstupu do bydlení, spolupráce různých aktérů v sociálním bydlení, potřeby různých cílových skupin a další). Pracovní expertní skupiny také napomáhají při identifikaci rizik při realizaci sociálního bydlení a sociální práce s ním související.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI