Expertní skupina je velmi důležitým konzultačním subjektem projektu. Jde o široké spektrum zástupců institucí veřejného a soukromého sektoru, taktéž z oblasti komerční i neziskové. Především se jedná o zástupce státních institucí a samospráv na úrovni krajů a obcí, zástupce nevládních neziskových organizací poskytujících sociální služby, bydlení, ale i těch, které poskytují zprostředkovatelské služby v oblasti bydlení.

Složení expertní skupiny je v současné době proměnlivé v závislosti na řešených tématech během konkrétních setkání, tzn., že účast zástupců konkrétních institucí se domlouvá před každým setkáním zvlášť. Expertní skupinu tvoří členové z cca 73 různých subjektů. Jsou to:

Cíle expertní skupiny jsou:

  • zprostředkování názorů, zkušeností,
  • odborný vhled klíčových aktérů,
  • konzultační místo pro projekt a MPSV.

Hlavními aktivitami expertní skupiny jsou odborné diskuse a konzultace, návrhy inovativních přístupů a návrhy témat metodické podpory (obcím, NNO, široké laické i odborné veřejnosti). Na nepravidelných setkáních jsou diskutována specifická témata (například spolupráce se soukromými majiteli bytů, sociální práce při vstupu do bydlení, spolupráce různých aktérů v sociálním bydlení, potřeby cílových skupin a další). Pracovní expertní skupiny také napomáhají při identifikaci rizik při realizaci sociálního bydlení a sociální práce s ním související.

 

Aktualizováno: listopad 2022

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu Mít domov

Neplatný e-mail.


Webové stránky provozuje projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“. Projekt je realizován v rámci OPZ+.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_004/0000245

Kontakt

Projekt neposkytuje byty, nabízí užitečné informace a pomoc v bytové nouzi (na koho se obrátit, jaké jsou možnosti pomoci apod.).

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420778455761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI