Projekt Podpora sociálního bydlení připravil další webinář, tentokrát na téma Svéprávnost, omezování svéprávnosti a rozhodování s podporou.

Zveme Vás na konferenci Jak zvládat závislosti ve službách pro lidi bez domova?

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR představilo novou Koncepci bydlení ČR 2021+.

Projekt Podpora sociálního bydlení připravil další webinář, tentokrát na téma Motivační rozhovory.

Webinář Motivační rozhovory s Davidem Valouchem se přesouvá z 8. 4. na 12. 4. od 13:00 do 15:00 (s diskuzí).

Projekt Podpora sociálního bydlení připravil další webinář, tentokrát na téma Evaluace: Dopady sociálního bydlení na klienty.

Projekt Podpora sociálního bydlení připravil přehled dalších plánovaných webinářů.

Členové týmu profesora Martina Potůčka ve spolupráci se zástupci veřejné správy uspořádají ve dnech 25. a 26. března 2021 konsensuální konferenci s názvem „Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“.

V průběhu realizace projektu Podpora sociálního bydlení se podařilo ve spolupráci s 16 zapojenými obcemi, ale i dalšími subjekty na území ČR nebo v zahraničí identifikovat konkrétní nástroje, které se osvědčily při realizaci sociálního bydlení...

Projekt Podpora sociálního bydlení připravil další webinář, tentokrát na téma Práce se zadluženým klientem napříč sociálními službami.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI