Pilot overeni segregaceV rámci projektu Podpora sociálního bydlení bylo realizováno "Pilotní ověření Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace v obcích ČR". Hlavním řešitelem byl prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karolovy.

Svým uživatelům umožní pilotovaná metodika lokalizovat místa potenciálního rizika segregace a zhodnotit závažnost koncentrací sociálních skupin v nerovném postavení z hlediska segregace. Postup pilotního ověření certifikované Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace a modifikace této metodiky byly vedeny tak, aby byla upravená metodika využitelná pro potřebu identifikace lokalit vhodných ke zřizování sociálního bydlení a to na úrovni základní sídelní jednotky.

Analýzy a šetření sloužící k ověření a modifikaci Metodiky a přípravě map a seznamů lokalit zahrnovaly zjišťování prostřednictvím statistických dat, rozhovorů s klíčovými aktéry, analýzy mediálního diskurzu a terénního šetření.

  • Pilotní ověření Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace v obcích ČR dostupné zde.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI