METODIKA PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ AKTUALIZACE 2018Analýza fawosPrevence ztráty bydlení je jedním z klíčových nástrojů sociálního začleňování a boje proti bezdomovectví. Proto jsou tomuto tématu věnovány dva materiály Ministerstva práce a sociálních věcí, které jsou určeny obcím i poskytovatelům sociálních služeb.

První z těchto materiálů, který vznikl v rámci plnění Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020, analyzuje systém prevence ztráty bydlení FAWOS. Jedná se o komplexní nástroj předcházení vystěhování obyvatel rakouské metropole Vídně. „Připravovaná analýza popisuje detailně systém FAWOS, ukazuje jeho silné a slabé stránky a navrhuje jeho možnou implementaci v ČR. Studie bude sloužit jako podkladový materiál pro další jednání Ministerstva práce a sociálních věcí s dalšími resorty, které by mělo vést k postupnému zlepšení situace na poli prevence ztráty bydlení,“ uvedl Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení.

Tématem prevence se zabývá i Metodika prevence ztráty bydlení, kterou pro MPSV zpracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Přestože tato metodika vznikla již v roce 2015, v loňském roce došlo k dílčím úpravám a revizím. Metodika přináší analytický popis nástrojů, které jsou nezbytné pro zavedení funkčního systému prevence ztráty bydlení na místní úrovni v oblasti sociální práce i lokální bytové politiky.

Výše uvedené materiály přispívají k boji proti extrémní formě sociálního vyloučení, jímž je bezdomovectví.

  • Aktualizovaná Metodika prevence ztráty bydlení dostupná zde.
  • Analýza FAWOS dostupná zde.
 
 
 
 

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI