web COVID letak

Změny v oblasti exekucí – leták

Milostivé léto – leták

Parlament v červenci schválil novelu zákona o exekucích, jehož součástí je také tzv. milostivé léto, které dává ojedinělou příležitost tisícům lidí vymanit se z dluhové pasti vůči státu nebo obci, v níž kvůli rostoucím úrokům uvízli. Jedná se o opatření platné od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a spočívá v tom, že dlužník zaplatí jen tzv. jistinu, tedy původní dluh a poplatek 900 Kč exekutorovi za uzavření exekuce. Vše ostatní, tedy úroky, penále, příslušenství či poplatky advokátovi stát odpouští a se splacením původní částky (a poplatku) tak bude dluh smazán. Opatření se vztahuje pouze na dluhy vůči veřejnoprávní instituci, tzn. že žádat mohou lidé, dlužící například zdravotním pojišťovnám, dopravním podnikům, obcím (například i ve věci nájemného v obecním bytě), ale také dodavatelům energií s účastí státu. Celkový dluh vůči všem těmto institucím činí podle kvalifikovaných odhadů zhruba 60 miliard korun. Akce pomůže i věřitelům, kteří se takto snáze domohou původní dlužné částky, jíž obvykle nedostanou, protože dlužníci nezvládají splácet vysoké penále.

Dalším zásadním opatřením, jež novela přináší, je změna v pořadí splatnosti dluhů, protože bude dlužník automaticky nejprve splácet částku na níž dluh vzniká, a pak až vzniklé úroky. Splacením původní částky se tak růst úroku zastaví a dlužník pak již bude splácet jen tu výši úroku, jež vznikla před uhrazením dlužné částky jako takové. To je zásadní změna oproti současnému nastavení, kdy dlužník ve většině případů nejprve splácel příslušenství, a dlužnou částku až nakonec, čímž mu úrok neustále rostl a dlužník se tak mnohem spíše dostal do dluhové spirály, jíž nedokázal doplatit.

Součásti novely jsou další dvě opatření. Jedním s nich je zastavení tzv. marných exekucí, tedy těch, které jsou vedeny 12 a více let, kdy se nepodařilo vymoci náklady ani do výše typicky 1000 korun. Druhým opatřením je zastavování tzv. bagatelních exekucí, pokud věřitel do 31. března 2022 nezaplatí věřitel zálohu (typicky v řádu několika set korun). Jedná se o dluhy do výše 1500 korun a opatření míří např. na osoby bez domova, jimž vznikl dluh na základě jízdy na černo v MHD, aby jim nevznikaly dluhy, které by jim ztížily cestu z ulice např. do sociálního bydlení.

 

Zdroje:

Seznam Zprávy. Čtyři změny, které pomohou tisícům Čechů uniknout z dluhové pasti. (online) Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/velka-inventura-exekuci-kdo-se-bude-moci-vykoupit-z-dluhove-pasti-169388

168 hodin. (19. září 2021). (online) Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/221452801100919/video/864594

Sněmovní tisk 295. Novela zákona – exekuční řád. (online) Dostupné z: Sněmovní tisk 295 (psp.cz)

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.


Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“ (zkrácený název „Podpora sociálního bydlení“). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420 778 455 761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem, a to v rámci konzultačních hodin:

Pondělí: 12:00–16:00

Středa: 9:00–13:00

Pátek: 9:00–13:00

Osobní schůzku lze také dohodnout mimo kancelář Kontaktního centra.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI