metodika vsPřečtěte si nedávno vydanou Metodiku pro spolupráci orgánů veřejné správy při realizaci sociálního bydlení.

Cílem tohoto textu není pouze seznámit čtenáře s orgány veřejné správy a dalšími aktéry bytové politiky a poskytování sociálního bydlení, ale především zdůraznit přínosy a význam účinné spolupráce těchto aktérů jako efektivní řešení bytové problematiky občanů. V metodice vycházíme z předpokladu, že jedním z hlavních aktérů poskytující sociální bydlení je obec a sociální pracovník obce je hlavním koordinátorem při poskytování podpory v sociálním bydlení na místní úrovni. Při psaní této metodiky jsme vycházeli z již existující „dobré praxe“ spolupracujících obcí s projektem sociálního bydlení MPSV, jejíž příklady a sdílení podnětů doplňují následující texty.

Celou metodiku najdete zde.

 
 
 
 

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI