FB vzdělV rámci projektu MPSV Podpora sociálního bydlení probíhá rozsáhlá vzdělávací akce pro minimálně 500 sociálních pracovníků obcí, ale také ÚP ČR a neziskového sektoru, kteří budou pracovat či již pracují s cílovou skupinou lidí v bytové nouzi a těmi, kteří jsou touto nepříznivou sociální situací přímo ohroženi. Jedná se o akreditovaný vzdělávací kurz, který je zdarma a je zaměřen na praktické využití znalostí a dovedností, které si účastníci odnesou do své vlastní praxe.

Témata jsou cílena na sociální bydlení s velkým důrazem na příklady dobré praxe z ČR i zahraničí a jsou rozdělena do jedenácti vzdělávacích modulů:

 • Co je to sociální bydlení? (definice sociálního bydlení, přístupy k řešení bezdomovectví – Housing First, Housing Led a Housing Ready, aktéři sociálního bydlení, základní návody na přípravu lokálních koncepcí sociálního bydlení a cílové skupiny, strategické materiály ČR a dal.)

 • Sociální bydlení v institucionálním a legislativním kontextu (základní přehled o institucionálním zabezpečení sociálního bydlení v ČR a jeho aktuální legislativní ukotvení)

 • Role obcí a dalších klíčových aktérů při plánování a poskytování sociálního bydlení (problematika samostatné a přenesené působnosti, zásadní role obcí při plánování a poskytování systémů sociálního bydlení a role dalších klíčových aktérů včetně příkladů spolupráce s nimi v různých typech obcí a dal.)

 • Aktuální informace o právním rámci pro sociální pracovníky v oblasti bydlení (základní legislativní balíček pro sociální pracovníky v oblasti sociálního bydlení – např. při placení nájemného, splátky dluhů v oblasti nákladů na bydlení, povinnosti pronajímatelů, podnájemníků, nájemců, nejčastější problémy v oblasti nájemních a podnájemních smluv a dal.)

 • Praxe v dávkové podpoře bydlení a její kontextuální propojení s dalšími možnostmi podpory (detailnější přehled o dávkové a další sociální podpoře v oblasti bydlení a sociálního bydlení (doplatek na bydlení, příspěvek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc atp.), nástroje politiky zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, a to v teorii i praxi)

 • Používání metod a procesů sociální práce při podpoře klientů sociálního bydlení včetně základů krizové intervence (úkolově zaměřený přístup, možnosti motivace klientů, představení moderních přístupů jako je např. „Trauma-informed care“, vztah mezi klientem a sociálním pracovníkem jako základní podmínka kvalitního pomáhajícího procesu, nácvik řešení různých situací a modelových klientů)

 • Provázanost sociální práce, sociálních služeb a dalších nástrojů pomoci klientům sociálního bydlení (specifické metody a fáze sociální práce v oblasti sociálního bydlení, úlohy a cíle sociální práce a sociálního pracovníka, spolupráci aktérů v sociálním bydlení, komunikace, sdílení a předávání informací, využití metody case managementu a dal.)

 • Specifika práce a komunikace s cílovými skupinami (specifika jednotlivých cílových skupin sociálního bydlení např. senioři, OZP, etnické menšiny, lidé opouštějící institucionální péči, včetně efektivních metod komunikace s vybranými cílovými skupinami)
 • Nástroje a metody prevence ztráty bydlení (přehled o procesu prevence ztráty bydlení, nástrojích této prevence, role a úlohy sociálních pracovníků a bytových odborů v prevenci ztráty bydlení, spolupráce s dalšími aktéry a budování efektivního systému prevence ztráty bydlení a dal.)

 • Příklady dobré praxe v zajištění sociálního bydlení, sociální práce a sociálních služeb v sociálním bydlení v ČR a v zahraničí (základní informace o dobré praxi v modelech systémů sociálního bydlení a poskytování sociální práce v nich v ČR a zahraničí např. Rakousko, Německo, Velká Británie, Finsko, Švédsko, Holandsko, Irsko a dal.)

 • Doprovodné služby a programy pro sociální bydlení (podpůrná práce s klienty sociálního bydlení a návaznosti na další aspekty sociálních a rodinných politik, např. finanční gramotnosti, sociálního začleňování, digitální gramotnosti, sociálních služeb, nábytkové a potravinové banky a dal.)

Celý kurz se skládá z e-learningové části a on-line školení s lektory, které obsahem pokryjí všechna zmíněná témata. Jednotlivá témata z e-learningové části je nutné nastudovat před školením s lektory, které je primárně zaměřeno na praktická cvičení, kazuistiky a další interaktivní metody výuky pod vedením zkušených lektorů s odborným vzděláním, znalostmi i praxí v oblasti sociálního bydlení a související problematiky.

Účast na vzdělávání je pro účastníky zdarma, kurz je plně hrazen z projektu MPSV Podpora sociálního bydlení.

Realizace vzdělávacího kurzu je do října 2021. Nyní jsou ještě poslední volná místa a to především na zářijové a říjnové termíny.

Abyste byli vybráni mezi zájemce o vzdělávací kurz, je nutné vyplnit registraci pomocí online formuláře zde, na jehož základě Vám bude následně zaslána pozvánka s podrobnými informacemi, termínem a způsobem realizace kurzu.

Přihlásit se můžete také zasláním e-mailu organizátorovi: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na kterého se můžete obracet i v případě dalších dotazů.

 

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.


Webové stránky provozuje projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“. Projekt je realizován v rámci OPZ+.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_004/0000245

Kontakt

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420 778 455 761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem, a to v rámci konzultačních hodin:

Pondělí: 12:00–16:00

Středa: 9:00–13:00

Pátek: 9:00–13:00

Osobní schůzku lze také dohodnout mimo kancelář Kontaktního centra.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI