FB vzdělOd jara roku 2021 bude v rámci projektu MPSV Podpora sociálního bydlení startovat rozsáhlá vzdělávací akce pro minimálně 500 sociálních pracovníků obcí, ale také ÚP ČR a neziskového sektoru, kteří budou pracovat či již pracují s cílovou skupinou lidí v bytové nouzi a těmi, kteří jsou touto nepříznivou sociální situací přímo ohroženi. Jedná se o akreditovaný vzdělávací kurz, který je zdarma a je zaměřen na praktické využití znalostí a dovedností, které si účastníci odnesou do své vlastní praxe.

Můžete se těšit na témata, která jsou cílena na sociální bydlení s velkým důrazem na příklady dobré praxe z ČR i zahraničí. Témata jsou rozdělena do jedenácti vzdělávacích modulů:

Co je to sociální bydlení? (definice sociálního bydlení, přístupy k řešení bezdomovectví – Housing First, Housing Led a Housing Ready, aktéři sociálního bydlení, základní návody na přípravu lokálních koncepcí sociálního bydlení a cílové skupiny, strategické materiály ČR a dal.)

Sociální bydlení v institucionálním a legislativním kontextu (základní přehled o institucionálním zabezpečení sociálního bydlení v ČR a jeho aktuální legislativní ukotvení)

Role obcí a dalších klíčových aktérů při plánování a poskytování sociálního bydlení (problematika samostatné a přenesené působnosti, zásadní role obcí při plánování a poskytování systémů sociálního bydlení a role dalších klíčových aktérů včetně příkladů spolupráce s nimi v různých typech obcí a dal.)

Aktuální informace o právním rámci pro sociální pracovníky v oblasti bydlení (základní legislativní balíček pro sociální pracovníky v oblasti sociálního bydlení – např. při placení nájemného, splátky dluhů v oblasti nákladů na bydlení, povinnosti pronajímatelů, podnájemníků, nájemců, nejčastější problémy v oblasti nájemních a podnájemních smluv a dal.)

Praxe v dávkové podpoře bydlení a její kontextuální propojení s dalšími možnostmi podpory (detailnější přehled o dávkové a další sociální podpoře v oblasti bydlení a sociálního bydlení (doplatek na bydlení, příspěvek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc atp.), nástroje politiky zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, a to v teorii i praxi)

Používání metod a procesů sociální práce při podpoře klientů sociálního bydlení včetně základů krizové intervence (úkolově zaměřený přístup, možnosti motivace klientů, představení moderních přístupů jako je např. „Trauma-informed care“, vztah mezi klientem a sociálním pracovníkem jako základní podmínka kvalitního pomáhajícího procesu, nácvik řešení různých situací a modelových klientů)

Provázanost sociální práce, sociálních služeb a dalších nástrojů pomoci klientům sociálního bydlení (specifické metody a fáze sociální práce v oblasti sociálního bydlení, úlohy a cíle sociální práce a sociálního pracovníka, spolupráci aktérů v sociálním bydlení, komunikace, sdílení a předávání informací, využití metody case managementu a dal.)

Specifika práce a komunikace s cílovými skupinami (specifika jednotlivých cílových skupin sociálního bydlení např. senioři, OZP, etnické menšiny, lidé opouštějící institucionální péči, včetně efektivních metod komunikace s vybranými cílovými skupinami)

Nástroje a metody prevence ztráty bydlení (přehled o procesu prevence ztráty bydlení, nástrojích této prevence, role a úlohy sociálních pracovníků a bytových odborů v prevenci ztráty bydlení, spolupráce s dalšími aktéry a budování efektivního systému prevence ztráty bydlení a dal.)

Příklady dobré praxe v zajištění sociálního bydlení, sociální práce a sociálních služeb v sociálním bydlení v ČR a v zahraničí (základní informace o dobré praxi v modelech systémů sociálního bydlení a poskytování sociální práce v nich v ČR a zahraničí např. Rakousko, Německo, Velká Británie, Finsko, Švédsko, Holandsko, Irsko a dal.)

Doprovodné služby a programy pro sociální bydlení (podpůrná práce s klienty sociálního bydlení a návaznosti na další aspekty sociálních a rodinných politik, např. finanční gramotnosti, sociálního začleňování, digitální gramotnosti, sociálních služeb, nábytkové a potravinové banky a dal.)

Celý kurz se skládá z e-learningové části a prezenční/on-line školení s lektory, které obsahem pokryjí všechna zmíněná témata. Jednotlivá témata z e-learningové části je nutné nastudovat před školením s lektory, které bude primárně zaměřeno na praktická cvičení, kazuistiky a další interaktivní metody výuky pod vedením zkušených lektorů s odborným vzděláním, znalostmi i praxí v oblasti sociálního bydlení a související problematiky.

Účast na vzdělávání je pro účastníky zdarma, kurz je plně hrazen z projektu Podpora sociálního bydlení.

Realizace vzdělávacího kurzu je plánována na období březen až říjen 2021. Nyní jsou ještě poslední volná místa pro přihlášení především pro pracovníky obcí.

Abyste byli vybráni mezi zájemce o vzdělávací kurz, je nutné vyplnit registraci pomocí online formuláře zde, na jehož základě Vám bude následně zaslána pozvánka s podrobnými informacemi, termínem a způsobem realizace kurzu.

Přihlásit se můžete také zasláním emailu organizátorovi: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na kterého se můžete obracet i v případě dalších dotazů.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.


Webové stránky provozuje projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“. Projekt je realizován v rámci OPZ+.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_004/0000245

Kontakt

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420 778 455 761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem, a to v rámci konzultačních hodin:

Pondělí: 12:00–16:00

Středa: 9:00–13:00

Pátek: 9:00–13:00

Osobní schůzku lze také dohodnout mimo kancelář Kontaktního centra.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI