Projekt Podpora sociálního bydlení připravil přehled webinářů na měsíc prosinec.

Veškeré podrobnější informace budou včas zveřejněny zde na webu či na facebookové stránce projektu Sociální bydlení v ČR.

Pod plakátem pak najdete anotace k jednotlivým webinářům.

Webináře prosinec

Evaluace projektu Podpora sociálního bydlení – V rámci projektu Podpora sociálního bydlení poskytovalo MPSV mezi lety 2017 a 2020 metodickou podporu 16 obcím, které se rozhodly pilotovat vlastní systém sociálního bydlení. Na tomto webináři Vám Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D. představí výsledky a doporučení jedné ze čtyř evaluačních zpráv, konkrétně Evaluační zprávu B, která se věnuje vyhodnocení přínosů systémového projektu MPSV pro obce a další aktéry.

Dávky na bydlení II – Webinář je druhou částí ze série webinářů spolupořádaných s Platformou pro sociální bydlení, z. s., ve kterých se Mgr. et Mgr. Adam Fialík věnuje otázce dávek na bydlení. První díl byl věnován hmotné nouzi a bydlení, v druhém webináři se seznámíte s různými situacemi, v nichž je možné čerpat dávky mimořádné okamžité pomoci. Dále Vám bude podrobně představen příspěvek na bydlení, zejména: kdo a kdy má nárok, jaké je rozhodné období, jak se určuje výše a další zajímavosti z praxe. Závěrečná část webináře bude věnována vztahu doplatku na bydlení a příspěvku na bydlení.

Otevřený dialog I – V prvním díle webináře se dozvíte, co je metoda Otevřeného dialogu, která se zaměřuje na komplexní způsob organizace péče o duševní zdraví, jaká jsou její východiska, jaké kolem ní kolují mýty, jak se dá Otevřený dialog využít v praxi s různými cílovými skupinami a jak se používá při práci s lidmi bez domova. Webinářem Vás bude provázet Mgr. Tereza Pokorná a Pavla Schönová.

Otevřený dialog II – Ve druhé části webináře budete moci zhlédnout praktickou ukázku intervize Otevřeného dialogu. Touto částí Vás provede Tereza Pokorná, Pavla Schönová, Martina Semerádová a Adi Hasanbašić.

Hranice práce s klientem a prevence proti vyhoření – V tomto webináři Vám Mgr. Nela Mátlová nastíní, jak pracovat s hranicemi u sebe i klientů a se vzájemnými očekáváními. Dozvíte se, kam může překračování hranic vést a jak se chránit. Naučíte se lépe pracovat s emocemi, které spolupráci s klienty ovlivňují. Dotkneme se společně tématu manipulace a toho, proč jí podléháme. Dále se seminář bude věnovat psychohygieně a prevenci syndromu vyhoření.

Věříme, že Vás připravovaná témata zaujala a rezervujete si na vysílání webinářů čas ve Vašich kalendářích.

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu Mít domov

Neplatný e-mail.


Webové stránky provozuje projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“. Projekt je realizován v rámci OPZ+.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_004/0000245

Kontakt

Projekt neposkytuje byty, nabízí užitečné informace a pomoc v bytové nouzi (na koho se obrátit, jaké jsou možnosti pomoci apod.).

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420778455761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI