metod. nevyhov. webPředstavujeme Vám nový metodický materiál s názvem Nevyhovující bydlení a možnosti jeho řešení.

Metodika má za cíl poskytnout expertům z oblasti bytové politiky, zástupcům obcí a sociálním pracovníkům možnosti řešení problematiky nevyhovujícího bydlení lidí v bytové nouzi. Dívá se na téma optikou provázání sociální a bytové politiky, které tuto metodiku doplňují o efektivní nástroje v rámci současné legislativy.

Materiál se zaměřuje na tři problémové okruhy a to na vztah bydlení a sociálních dávek, technické a hygienické standardy bytů či budov určených k bydlení a na problematiku spolupráce obcí v rámci lokálních politik bydlení.

Metodika je dostupná zde.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI