Vytisknout

bezdomo webPřed několika dny vyšel sborník s názvem Bezdomovectví a veřejný prostor.

Jak píše Jakub Dutka v úvodníku publikace: „Zajímají nás příčiny, ukazujeme na důsledky bezdomovectví, necháváme se strhnout „příběhy ulice“, ale společná mezioborová diskuse zkoumající bezdomovectví ve vztahu k veřejnému prostoru chybí. Tak bylo rozhodnuto alespoň částečně zaplnit prázdné místo tematicky uspořádaným sborníkem, na kterém by se podíleli autoři různých relevantních oborů…“

Sborník se skládá celkem ze čtyř kapitol, kterými jsou „Lidé bez domova ve vztahu k veřejnému prostoru“, „Ženy a bezdomovectví: ne/viditelnost, stigma a násilí“, „Mají architekti co říci k bezdomovectví?“ a „Co nám slumy mohou říct o bezdomovectví? Urbánní chudoba v době globální ekonomiky“.

Publikaci za podpory MPSV sepsali Architekti bez hranic.

Celý materiál si můžete prohlédnout na odkazu zde.