bezdomo webPřed několika dny vyšel sborník s názvem Bezdomovectví a veřejný prostor.

Jak píše Jakub Dutka v úvodníku publikace: „Zajímají nás příčiny, ukazujeme na důsledky bezdomovectví, necháváme se strhnout „příběhy ulice“, ale společná mezioborová diskuse zkoumající bezdomovectví ve vztahu k veřejnému prostoru chybí. Tak bylo rozhodnuto alespoň částečně zaplnit prázdné místo tematicky uspořádaným sborníkem, na kterém by se podíleli autoři různých relevantních oborů…“

Sborník se skládá celkem ze čtyř kapitol, kterými jsou „Lidé bez domova ve vztahu k veřejnému prostoru“, „Ženy a bezdomovectví: ne/viditelnost, stigma a násilí“, „Mají architekti co říci k bezdomovectví?“ a „Co nám slumy mohou říct o bezdomovectví? Urbánní chudoba v době globální ekonomiky“.

Publikaci za podpory MPSV sepsali Architekti bez hranic.

Celý materiál si můžete prohlédnout na odkazu zde.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI