Vytisknout

web sablonaMinisterstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu Podpora sociálního bydlení zveřejňuje doplňující výzvu pro podávání abstraktů článků pro publikaci „Sociální bydlení v České republice: Otázky, výzvy a úskalí (Díl I)“.

Cílem této publikace je nabídnout prostor k dialogu mezi odborníky z různých disciplín, kteří se zabývají problematikou sociálního bydlení a kteří se chtějí podělit o své výzkumy a analýzy s širším okruhem čtenářů z řad veřejné správy, obcí, nevládních neziskových organizací, pomáhajících profesí či zainteresované veřejnosti.

Úplné znění doplňující výzvy naleznete zde.