Dovolujeme si Vás pozvat na workshop na téma Jednotné kontaktní místo pro bydlení, který pořádá MPSV v rámci projektu Podpora sociálního bydlení ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení. Příspěvky se zaměří na téma Kontaktního místa pro bydlení a konkrétní zkušenosti obcí ČR. Akce se bude konat dne 27. 5. 2019 v Praze od 10:00 do 14:00 v budově MPSV na Karlově nám. 1.

„Kontaktní místo pro bydlení představuje jednu z možností, jak vytvořit jednotný vstup do systému obecního bydlení. Jedná se o zvláštní jednotku (pracovníka, tým, útvar) v rámci obecního úřadu, který má za úkol zprostředkovávat občanům pomoc v jejich problematické bytové situaci, a to nejen formou pomoci s vyplněním žádosti o obecní byt, ale i s využitím jiných, měkčích nástrojů. Kontaktní místo v rámci své činnosti úzce spolupracuje s dalšími aktéry uvnitř úřadu (např. sociální odbor, bytový odbor), tak vně (úřad práce, poskytovatelé sociálních služeb, soukromí vlastníci bytů). Na základě své činnosti generuje základní statistická data o rozsahu bytové nouze v daném území. Disponuje kompletními a aktuálními informacemi o možnostech obecního systému bydlení.“

Na akci se přihlašujte prostřednictvím formuláře na adrese https://forms.gle/fui4MCtLgqnHYqBh7, a to nejpozději do 20. 5. 2019. Kapacita je omezena (max. 3 osoby za organizaci).

Workshop je určen primárně pro obce.

 

Program

(ke stažení v PDF zde)

WS Kontaktni misto

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI