Aplikace webTým Centra pro výzkum města a regionů, katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF Univerzity Karlovy připravil aktualizovanou verzi online webové aplikace Lokality rezidenční segregace. Aplikace funguje ve formě interaktivní mapy s daty pro 12 měst. Momentálně jde o jednoduchou verzi mapové aplikace, která původně vznikla jako vedlejší produkt při ověřování metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace v rámci projektu MPSV „Podpora sociálního bydlení“ a analýzy segregace pro město Plzeň.

Interaktivní mapu s daty naleznete zde.

Manuál k ovládání aplikace je ke stažení zde.

Oproti postupu v analýze „Pilotní ověření Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace v obcích ČR“ (http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/analyzy-cz) je typologie lokalit z hlediska vhodnosti pro pořízení sociálního bydlení připravená podle upravené metodiky, tak aby lépe vyhovovala potřebám uživatelů. Nově připravená Typologie lokalit z hlediska vhodnosti pro pořizování sociálního bydlení zohledňuje jak stav z konce roku (neboli pro Typologii 2017 za prosinec 2017), tak průměr za oba poslední roky (neboli 2016-2017) a to tak, že vždy bere přísnější hodnocení.

Od roku 2019 bude aplikace dále rozvíjena v rámci projektu aplikovaného výzkumu „Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území“, který podpořila Technologická agentura ČR. Cílem projektu je připravit systém průběžného monitorování a hodnocení segregace a online dostupného geoinformačního systému s průběžně aktualizovanými výsledky ve formě interaktivních map, grafů a tabulek. Informační a hodnotící systém bude nabízet hodnocení lokalit segregace, jejich postavení a vývojových trendů a tím vytvoří základní informační bázi pro přípravu a aplikaci opatření sloužících k prevenci rezidenční segregace a tím i zmírnění sociálního vyloučení a marginalizace. Projekt má čtyři aplikační garanty: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Úřad vlády – Odbor (Agenturu) pro sociální začleňování, Magistrát města Plzně a Magistrát města Ostravy. Tým Centra pro výzkum města a regionů z PřF Univerzity Karlovy doufá ve spolupráci s řadou dalších měst a obcí.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI