IROP web

Dne 3. prosince byla prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost ESF vyhlášena avizovaná výzva č. 108 Pilotní rozšíření konceptu Housing First (Bydlení především).

Žádat mohou jak obce, tak nestátní neziskové organizace, organizace zřizované obcemi a dobrovolné svazky obcí. Mezi podmínkami pro žadatele jsou i povinné konzultace a respektování 8 hlavních principů přístupu Housing First. Žádosti o podporu je možné předkládat od 4. 1. 2019 od 8:00 do 31. 5. 2019 do 12:00. Celkem je k dispozici 150 milionů Kč.

Veškeré další informace včetně formy konzultací a požadované podoby programu Housing First naleznete zde https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI