Rádi bychom Vás pozvali na „Setkání zájemců o sociální bydlení“, které proběhne 7. prosince 2018 v Praze.

Setkání jsme připravili primárně pro příjemce prostředků z výzev 34 a 35 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – sociální bydlení a sociální bydlení pro SVL a také pro další subjekty (obce a neziskové organizace), které se zabývají tématem sociálního bydlení v různých fázích.

Setkání je zaměřeno na praktické záležitosti týkající se tématu zavádění sociálního bydlení. V prvním bloku v rámci představení projektu MPSV „Podpora sociálního bydlení“ se budeme věnovat jednotlivým krokům potřebným pro realizaci sociálního bydlení a možnosti využití poradenství a metodické podpory MPSV. V dalších blocích zazní, jak by měla rámcově vypadat pravidla přidělování bytů. Pokračovat budeme s perspektivou finančních možností použitelných na sociální bydlení prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Dále budeme probírat využití sociální práce a sociálních služeb v sociálním bydlení, jejich legislativní rámec v tématu a příležitosti ke spolupráci s dalšími aktéry. Na závěr proběhne diskuze s hosty z Ministerstva pro místní rozvoj, kteří zodpoví dotazy týkající se podmínek realizace projektů sociálního bydlení, primárně příjemců z výše uvedených výzev.

Oficiální pozvánka s programem

Setkn se zjemci SB 7.12. Pozvnka

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI