Riziko poškození majetku je spojeno s veškerým pronájmem, ať již v segmentu sociálního bydlení nebo v otevřeném tržním prostředí, které je běžně snižováno například pojištěním nemovitosti a domácnosti. Oproti tržnímu pronajímání se však v sociálním bydlení nabízí klíčový nástroj v podobě sociální práce, kterou v běžném bydlení prakticky využít nelze, nebo jen za specifických podmínek.

Ničení domácnosti je často výsledkem nevědomého či neúmyslného jednání klienta. Sociální pracovník může klienta podporovat při rozvíjení dovednosti bezpečného užívání bytu a jeho vybavení, v budování vztahu k bytu jako svému domovu a také klienta včasně a srozumitelně informovat o pravidlech užívání bytu a důsledcích jejich nedodržení. Pokud dojde k poškození bytu, sociální pracovník může klienta podpořit při jednání s majitelem či správcem nemovitosti, zprostředkovat vzájemnou komunikaci a řešení otázky urovnání vztahů, např. formou mediačního setkání, omluvným dopisem, sjednáním splátkového kalendáře náhrady škody, či jiného urovnání způsobené škody.

V případě, že chce obec snižovat rizika pro spolupracující soukromé majitele bytů, je možné také využít takzvaný „garanční fond“, ze kterého je majitelům kompenzována případná ztráta. Dle pravidel fondu se může jednat buď o proplácení části či celého ušlého nájemného (ať už vlivem neobsazenosti bytu či neplatícím nájemníkem) nebo nákladů spojených s poškozením či zničením majetku.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI