Riziko poškození majetku je spojeno s veškerým pronájmem, ať již v segmentu sociálního bydlení nebo v otevřeném tržním prostředí, které je běžně snižováno například pojištěním nemovitosti a domácnosti. Oproti tržnímu pronajímání se však v sociálním bydlení nabízí klíčový nástroj v podobě sociální práce, kterou v běžném bydlení prakticky využít nelze, nebo jen za specifických podmínek.

Kvalitní sociální práce, nastavená a poskytovaná dle potřeb klienta, snižuje většinu rizik spojených se specifiky cílových skupin, kterým je poskytována a může napomoci omezit i rizika, která jsou společná všem nájemníkům. Rizika spojená s provozováním sociálního bydlení lze také výrazně snížit dodržováním principů sociálního bydlení a celkovým dobrým nastavením systému, zejména vyhýbáním se segregaci a koncentraci sociálního bydlení, které vedou ke zvyšování výskytu nežádoucích jevů.

V případě, že chce obec snižovat rizika pro spolupracující soukromé majitele bytů, je možné také využít takzvaný „garanční fond“, ze kterého je majitelům kompenzována případná ztráta. Dle pravidel fondu se může jednat buď o proplácení části či celého ušlého nájemného (ať už vlivem neobsazenosti bytu či neplatícím nájemníkem) nebo nákladů spojených s poškozením či zničením majetku.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI