Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů patří hospodaření s nemovitostmi ve vlastnictví obce do její samostatné působnosti. Obec má podle uvedeného zákona pečovat, v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi, dbát o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Mezi tyto potřeby je řazena i oblast bydlení. Za realizaci bytové politiky na místní úrovni je proto odpovědná místně příslušná obec. Informace o veškerém bytovém fondu určeném k sociálnímu bydlení na území obce lze tedy získat pouze na příslušné obci.

Ministerstvo pro místní rozvoj na pomoc obcím při realizaci jejich bytové politiky poskytuje již od roku 2003 dotace na vznik podporovaných (nájemních) bytů, které jsou určeny pro sociální bydlení znevýhodněných osob. Byty, které jsou určeny osobám se sníženou soběstačností, na jejichž vznik přispěl stát dotací, musejí splňovat požadavky na bezbariérové užívání staveb. Pro větší informovanost veřejnosti Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje seznam obcí, v nichž byly od roku 2003 postaveny byty s pomocí dotace. Seznam obcí, na jejichž území vznikl byt určený pro sociální bydlení, je uveden na webových stránkách MMR zde.

Tabulka přináší přehled obcí, ve kterých byly od roku 2003 s pomocí dotace postaveny nájemní byty určené pro sociální bydlení. Podrobné podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v podprogramu z roku, kdy byla poskytnuta dotace, v případě, že dotaci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj, nebo v příslušném nařízení vlády, v případě, že dotaci poskytl Státní fond rozvoje bydlení.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI