Prvním krokem je vždy zjistit možnosti poskytování nájemního, dostupného nebo sociálního bydlení daného města, ve kterém klient žije nebo kde má trvalé bydliště.

Obec nemá povinnost mít zveřejněná pravidla, ale na vyžádání lze získat pravidla pro přidělování bytů nebo směrnice. Většina obcí má zveřejněná pravidla na internetu nebo v papírové podobě (zásady/pravidla pro přidělování bytů, směrnice pro přidělování obecních bytů.)  V pravidlech se lze dočíst, jaké přílohy je třeba k žádosti doložit, často se jedná o: doložení trvalého bydliště, rodinný stav, zdravotní stav, aktuální bydlení žadatele a jeho bytové poměry, příjmy žadatele a členů domácnosti za poslední rok a nemovitý majetek žadatele. Je poměrně složité doložit veškeré požadované přílohy, proto je třeba počítat s tím, že shánění zabere mnoho času.

Vyplněnou žádost s přílohami lze většinou podat osobně na podatelnu příslušného úřadu nebo písemně zaslat na adresu úřadu.  Je však nutné sledovat konkrétní pravidla dané obce, kde o sociální bydlení chcete žádat.

Český právní řád nezakládá občanovi obce právo na pronájem obecního bytu, obec však má povinnost projednat žádost občana obce o pronájem obecního bytu v souladu se zákonem o obcích a posoudit ji na základě nediskriminačních kritérií.[1]

O rozhodnutí přidělení bytu a následnému pronájmu rozhoduje rada města – často na základě stanoviska bytové nebo sociální komise. Proti rozhodnutí není odvolání.

V případě podezření na diskriminační přístup obce nebo zjištění diskriminačních pravidel je možné nechat schválení žádosti prošetřit veřejným ochráncem práv, který může pomoci zahájit soudní proces. V případě diskriminačně nastavených kritérií se lze obrátit k provedení dozoru na Ministerstvo vnitra v rámci obecně závazné vyhlášky (blíže viz Kontakty na odbor veřejné správy, dozoru a kontroly).

 

Odkazy k tématu:

Zajištění bydlení – obecní byty

Přidělování obecních bytů

 

[1]Pravidla přidělování bytů. In: Sociální začleňování [online]. [2018.02-01]. Dostupné z: http://www.socialni-zaclenovani.cz/03%20-%20Bydleni/03_03.pdf.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI