Jistě se při vaší práci setkáváte s případy klientů, kteří by potřebovali stabilní, standardní a finančně dostupné bydlení. V každém případě je dobré znát ještě před začátkem hledání vhodného bydlení podrobně sociální, zdravotní a ekonomickou situaci klienta – a samozřejmě i jeho představy a přání. Právě od těchto skutečností se budou dále odvíjet klientovy a vaše další možnosti.

Při hledání sociálního bytu, ve kterém by klient mohl uspokojivě naplňovat své potřeby, se v první řadě obraťte na příslušnou obec, v případě statutárních měst i na magistrát. Přihlížejte přitom i k přání klienta a oslovte obce nejen dle trvalého pobytu občana, ale při žádostech o přidělení sociálního bytu nevylučujte dopředu ani tu obec, ve které klient fakticky žije. Některé obce totiž nemají trvalý pobyt žadatele stanoven jako nutnou podmínku pro kladné vyřízení žádosti, berou v potaz délku faktického bydlení na svém území a zohledňují vazby klienta k dané obci. Při úvodním zjišťování informací a jednání na obci (viz otázka 4) je vhodné spíše akcentovat popis klientovy situace a jeho potřeby v oblasti bydlení než např. žádat jmenovitě o „sociální byt“. Z  legislativní neukotvenosti sociálního bydlení totiž vyplývá různorodá typologie a značně volně pojaté pojmenování těchto bytů, které může v každé obci znamenat něco jiného. Máme tu obecní byty, sociální, prostupné či dostupné, startovací, se zvýhodněným nájemným, domy s pečovatelskou službou apod. Budete-li jednání s obcí stavět na situaci a potřebách klienta, lépe předejdete nejasnostem.

Pokud na obci neuspějete, zkuste zjistit, zda v okolí nefunguje sociální realitní agentura a případně se obrátit na ni (v kontextu České republiky se jedná o neziskové organizace se specifickými projekty).

Další z možností je pochopitelně pomoci klientovi získat vhodný nájemní byt na volném trhu. Zdaleka ne vždy je nereálné najít seriózního soukromého vlastníka, klient však často nemá schopnosti zvládnout bez pomoci hledání nabídek, prohlídky a frustraci z odmítání, která je se sháněním bytů téměř vždy spojena.

Jako nezisková organizace můžete uvažovat o vytvoření vlastního místního systému sociálního bydlení, který by doplnil nedostatečnou nabídku adekvátních bytů pro osoby v bytové nouzi. Úspěšné budování tohoto systému je de facto vždy závislé na tom, nakolik se vám podaří získat ke spolupráci další relevantní subjekty (zejména pak obec a její společnosti, soukromé vlastníky nemovitostí, další neziskové organizace či poskytovatele sociálních služeb). Vyhodnocení vnitřních zdrojů organizace a vyjednávání spolupráce s klíčovými aktéry zřejmě budou vaše první a určující kroky k vytvoření místního systému sociálního bydlení. (Dále viz otázka 5).

Ačkoliv bude vaším cílem dlouhodobé bydlení klienta v adekvátním bytě, proces vedoucí k faktickému ubytování klienta bývá zpravidla velmi zdlouhavý a v některých případech bohužel dokonce neuskutečnitelný. S těmito reálnými riziky je nutné počítat již od začátku práce s klientem a mít připravena náhradní řešení. Nabízí se alternativy přechodného bydlení v systému pobytových sociálních služeb (azylový dům, pobytové forma sociální rehabilitace apod.), ať již poskytované vámi, nebo jinými organizacemi. Podobně legitimní v situacích, kdy se nám nedaří klienta ubytovat do bytu a další možností je život „na ulici“, je zajištění substandardního bydlení např. na komerční ubytovně. Ačkoliv nám v praxi často nezbývá než uchýlit se právě k těmto „méně špatným“ či přechodným formám bydlení, neměli bychom zapomínat, že našim cílem bylo a je standardní a stabilní bydlení klienta v bytě.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI