Nevycházíte-li s finančními prostředky z důvodu zadlužení (splácení dlužných pohledávek), je vhodné požádat úřad práce o dávky státní sociální podpory (příspěvek na bydlení) a/nebo dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc). Rovněž je dobré sjednat si s věřiteli splátkový kalendář, který bude vhodněji reflektovat Vaši sociální situaci (např. sjednání nižší měsíční splátky).

Může exekutor zabavit dávky na bydlení?

Jaké sociální dávky jsou postižitelné exekutorem? 

 • V zásadě může exekutor postihnout pouze rodičovský příspěvek a odměnu pěstouna z nepojistného sociálního systému.
 • Přídavek na dítě, jen je-li dlužníkem dítě.
 • Z pojistného systému lze exekucí postihnout důchody i dávky nemocenského pojištění, také podporu v nezaměstnanosti.

Exekutor nemůže zabavit:

 • Příspěvek na bydlení
 • Jednorázové dávky státní sociální podpory a pěstounské péče
 • Doplatek na bydlení
 • Příspěvek na živobytí
 • Mimořádnou okamžitou pomoc
 • Příspěvek na péči
 • Příspěvek na mobilitu
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku

Nezabavitelná částka v roce 2019

Od ledna 2019 se zvýšila nezabavitelná částka na 6 428,67 Kč měsíčně. Celý výpočet nezabavitelné částky je trochu složitější a samotný pojem je pouze výchozím údajem výpočtu.

Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 9643 Kč.

Tento limit je součtem normativních nákladů na bydlení a životního minima. V letošním roce jsou to částky 3 410 a 6 233 korun, dohromady tedy výše uvedených 9 643 Kč, pro osobu/jednotlivce.

Vliv na výši nezabavitelné částky má počet vyživovaných osob

Na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní čtvrtina z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 1607,17 Kč.

Od exekucí odlišujeme vymáhání přeplatků na dávkách, kdy jsou postižitelné dávky neoprávněně vyplacené (např. v důsledku nesplnění ohlašovacích povinností klientem).

 

Další informace naleznete na následujících odkazech:

Dluhové poradenství – co a jak v několika krocích

Příspěvek na bydlení

Elektronické formuláře pro dávky podpory v hmotné nouzi

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI