Poskytovateli sociálního bydlení mohou být obecnezisková organizacecírkve a církevní organizace nebo soukromý pronajímatel. Má-li obec v rámci svého bytového fondu vyčleněny byty pro osoby v bytové nouzi či bytovou nouzí ohrožené (dostupné či sociální byty), může se občan nebo jeho sociální pracovník obrátit na sociální odbor (popř. bytový odbor) obecního úřadu a požádat jej o zaslání formuláře žádosti o sociální/dostupný byt a informace o podmínkách přidělení bytu do pronájmu.

Na obecním úřadě lze rovněž získat informace o neziskových organizacích a soukromých pronajímatelích poskytujících sociální bydlení, pokud se v obci a jejím okolí vyskytují. V případě, že tomu tak je, lze neziskovou organizaci nebo soukromého pronajímatele požádat o informace o podmínkách poskytnutí sociálního bytu a krocích nezbytných pro jeho získání.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Tel.:   +420 778 455 761
Email: socialni.bydleni@mpsv.cz
Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI