V této části naleznete dostupné metodiky týkající se přístupu Housing First.

Seznam metodik:

Lajna

Příručka čerpá z bohatých zkušeností kanadského projektu Chez Soi. Materiál je určen organizacím a institucím, které chtějí ukončovat bezdomovectví lidí s duálními diagnózami, popř. mládeže, rodin apod. Dokument je uspořádán do několika modulů: první shrnuje přístup Bydlení především, druhý popisuje proces plánování programu, třetí jeho implementaci, čtvrtý hodnocení a pátý udržitelnost. Každý modul obsahuje videa a odkazy na zdrojový materiál.

Lajna

Evropská příručka Bydlení především je výsledkem práce mezinárodního týmu se zkušenostmi s programem Bydlení především v několika členských státech EU. Jejím cílem je popsat, jak použít tento koncept a jak s ním zacházet napříč Evropou. Bydlení především se ukázalo být vysoce účinné při řešení bezdomovectví a tato příručka má za cíl poskytnout informace nezbytné k zavádění, personálnímu zajištění a provozování efektivního programu Bydlení především.

Lajna

Manuál autora konceptu Bydlení především Sama Tsemberise nabízí základní informace o přístupu Housing First (specificky modelu PHF) a způsobech jeho zavádění. Kniha obsahuje návod, jak proměnit stávající program bydlení na program, který bude ukončovat bezdomovectví lidí s duálními diagnózami.

 

Lajna

Publikace vznikla na základě zkušeností brněnského projektu Rapid Re-Housing pro rodiny s dětmi, který vycházel z principů Housing First a přináší unikátní popis procesu zavádění inovačního řešení bezdomovectví v českém kontextu. Jednotlivé kapitoly se zabývají konceptem Housing First, způsobem vyhodnocováním bytové nouze rodin s dětmi formou tzv. Registračního týdne, evaluací projektu, procesem zabydlení rodin a poskytováním komplexní podpory, vzděláváním podpůrných pracovníků a také zapojením stakeholderů.

Přílohy:

Lajna

Příručka je výstupem projektu Erasmus + Strategic Partnership Project “TrainHouse”. Zabývá se uplatněním peer pracovníků v oblasti řešení bezdomovectví a vychází z předpokladu, že využití osobních zkušeností se ztrátou bydlení je důležitým zdrojem pro vytvoření fungujících služeb pro osoby bez domova. Příručka stručně shrnuje zkušenosti a poznatky pěti evropských organizací, které v praxi využívají peer pracovníky v různých typech služeb pro osoby bez domova, zabývá se také možnostmi dalšího rozvoje peer podpory.

Lajna

Publikace je výstupem projektu Erasmus + Strategic Partnership Project "TrainHouse", v rámci kterého organizace pracující s lidmi bez domova z České republiky, Velké Británie, Finska, Katalánska a Maďarska vzájemně sdíleli zkušenosti s poskytováním podpory v udržení bydlení. Příručka se zaměřuje na sociální pracovníky, peer pracovníky a dobrovolníky, stručně uvádí principy a metody práce s klientem, oblasti vzdělávání pracovníků a nastavení spolupráce uvnitř podpůrného týmu. Průběžně odkazuje na další užitečné zdroje informací.

Lajna

Příručka představuje užitečný zdroj informací především pro realizátory projektů v rámci Výzvy OPZ č. 108 „Podpora programu Housing First (Bydlení především)“, ale také pro další zájemce o tento přístup řešení bezdomovectví. Popisuje zkušenosti realizátorů pilotních projektů a programů Housing First v České republice, dobrou praxi, ale i potenciální problémy a nabízí varianty řešení. Jedná se o elektronický živý dokument s mnoha odkazy na odbornou literaturu i dokumenty z praxe.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Tel.:   +420 778 455 761
Email: socialni.bydleni@mpsv.cz
Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI