7. února 2018 byl vládou schválen plán legislativních prací vlády, který uvádí Ministerstvo pro místní rozvoj jako hlavního gestora věcného záměru a návrhu zákona o sociálním bydlení; Ministerstvo práce a sociálních věcí je spolugestorem. MPSV již na začátku února oslovilo jménem paní ministryně Jaroslavy Němcové MMR se žádostí o spolupráci, poněvadž díky přípravě předešlého návrhu zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení disponuje celou řadou zkušeností, materiálů a podkladů, které jsou využitelné i v současné době.

MPSV je gesčním resortem ve vztahu k sociální politice, sociální práci (práce s lidmi v bytové nouzi, prevence ztráty bydlení atp.), sociálním službám (noclehárny, azylové domy, domy na půl cesty atp.) a sociálním dávkám na bydlení (tj. příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení). Role těchto sociálních agend v systému sociálního bydlení není pouze podpůrná, ale je naprosto klíčová pro jeho fungování. Především sociální práce, ale také sociální služby, jsou nezbytnou součástí sociálního bydlení zejména u lidí v hluboké bytové nouzi, kteří řeší vícenásobné sociální a ekonomické problémy.

Pro MPSV je důležité, aby sociální bydlení pomáhalo řešit problémy, které se týkají sociální agendy – aby přispělo k odstraňování obchodu s chudobou, zlepšovalo se soužití v komunitě a nebyl přetěžován dávkový systém. Věcný záměr zákona o sociálním bydlení by měl být vládě předložen v říjnu 2018.

 

Uvedeno: červenec 2018

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend".

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Tel.:   +420 778 455 761
Email: socialni.bydleni@mpsv.cz

Nevíte si rady?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI