Od roku 2018 je hlavním gestorem věcnému záměru a návrhu zákona o sociálním bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) bylo určeno jako spolugestor. V srpnu 2018 bylo rozhodnuto, že práce na věcném záměru zákona o sociálním bydlení nebudou prozatím pokračovat a MMR připraví nařízení vlády, které zajistí obcím v ČR dotační podporu pořizování, výstavby a rekonstrukce sociálního bytového fondu. Tento dotačně-úvěrový program Výstavba, byl spuštěn na jaře 2019. Zabývá se však pouze investicemi do bytového fondu a nikoli nezbytnou podporou sociální práce. Více informací o tomto programu naleznete zde.

MPSV je gesčním resortem ve vztahu k sociální politice, sociální práci (práce s lidmi v bytové nouzi, prevence ztráty bydlení atp.), sociálním službám (noclehárny, azylové domy, domy na půl cesty atp.) a sociálním dávkám na bydlení (tj. příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc). Role těchto sociálních agend v systému sociálního bydlení není pouze podpůrná, ale je naprosto klíčová pro jeho fungování. Především sociální práce, ale také sociální služby, jsou nezbytnou součástí sociálního bydlení zejména u lidí v hluboké bytové nouzi, kteří řeší vícenásobné sociální a ekonomické problémy. 

Od roku 2022 MMR nově připravuje ve spolupráci s MPSV zákon o podpoře v bydlení. Tento zákon by se měl zaměřit na zvýšení dostupnosti bydlení, rozšíření nájemního bydlení i na pomoc lidem v bytové nouzi. Podle ministra Ivana Bartoše by návrh zákona měl být hotový do konce roku 2022 a přijat v roce 2024.

V současné době v oblasti sociálního bydlení jsou platné dvě vládní koncepce. Jedna je Koncepce sociálního bydlení ČR 2015–2025 (MPSV). Ta obsahuje koncepční a strategická východiska pro řešení situace rostoucího počtu lidí, kteří jsou v bytové nouzi nebo jsou jí přímo ohroženi. Více informací naleznete zde. Dále je to Koncepce bydlení ČR 2021+ (MMR), která představuje vizi státní politiky jako dostupné, stabilní a udržitelné bydlení.

 

Aktualizováno: září 2022

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.


Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“ (zkrácený název „Podpora sociálního bydlení“). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420 778 455 761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem, a to v rámci konzultačních hodin:

Pondělí: 12:00–16:00

Středa: 9:00–13:00

Pátek: 9:00–13:00

Osobní schůzku lze také dohodnout mimo kancelář Kontaktního centra.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI