7. února 2018 byl vládou schválen plán legislativních prací vlády, který uvádí Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jako hlavního gestora věcného záměru a návrhu zákona o sociálním bydlení; Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) bylo určeno jako spolugestor. V srpnu 2018 bylo rozhodnuto, že práce na věcném záměru zákona o sociálním bydlení nebudou prozatím pokračovat a MMR připraví nařízení vlády, které zajistí obcím v ČR dotační podporu pořizování, výstavby a rekonstrukce sociálního bytového fondu. Připravovaný dotační titul, který by měl být spuštěn na jaře 2019, se zabývá pouze investicemi do bytového fondu a nikoli nezbytnou podporou sociální práce.

MPSV je gesčním resortem ve vztahu k sociální politice, sociální práci (práce s lidmi v bytové nouzi, prevence ztráty bydlení atp.), sociálním službám (noclehárny, azylové domy, domy na půl cesty atp.) a sociálním dávkám na bydlení (tj. příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc). Role těchto sociálních agend v systému sociálního bydlení není pouze podpůrná, ale je naprosto klíčová pro jeho fungování. Především sociální práce, ale také sociální služby, jsou nezbytnou součástí sociálního bydlení zejména u lidí v hluboké bytové nouzi, kteří řeší vícenásobné sociální a ekonomické problémy. 

Pro MPSV je důležité, aby sociální bydlení pomáhalo řešit problémy, které se týkají sociální agendy – aby přispělo k odstraňování obchodu s chudobou, zlepšovalo se soužití v komunitě a nebyl přetěžován dávkový systém. Z důvodu zhoršené dostupnosti důstojného bydlení pro stále se rozšiřující skupinu občanů se paní ministryně Jana Maláčová domluvila s paní ministryní Klárou Dostálovou na společné přípravě zákona o dostupném bydlení. MPSV již zaslalo MMR návrhy tezí pro nový zákon a je připraveno při jeho tvorbě poskytnout veškerou součinnost.

 

Uvedeno: leden 2019

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI