Krizový byt

Krizové bydlení představuje rychlý nástroj pomoci v krizových, ohrožujících situacích, např. při povodních, akutní ztrátě bydlení, požáru apod. Jedná se o byty speciálně vyčleněné z bytového fondu obce, které podléhají zrychleným postupům při schvalování nájemní smlouvy. Ta bývá uzavírána na dobu nezbytně nutnou k překonání krize, zpravidla nejdéle na dobu 6 měsíců. Byty mají zapojenou elektřinu, jsou vybaveny základním nábytkem i spotřebiči a jsou připraveny k okamžitému nastěhování.

Jindřichův Hradec má ze svého bytového fondu neustále vyčleněn jeden byt, který je k dispozici pro rodiny či jednotlivce, kteří museli akutně opustit svůj dosavadní domov. Velkým pozitivem je, že pokud se domácnosti nepodaří najít komerční nájem, je možné tomuto bytu změnit status z krizového na sociální či obecní, a domácnost v něm může nadále pobývat bez nutnosti stěhování. I přesto, že město nedisponuje nábytkovou bankou, byty jsou však vždy zařízeny základním vybavením. Úzká spolupráce mezi sociálními pracovníky a bytovým odborem města napomáhá k efektivnímu řešení krizových událostí.

Právě rychlost a efektivita je v těchto případech velmi důležitá, což dokládá i praxe Prahy 7. Zde proto rozhoduje o přidělení krizového bytu přímo sociální odbor. Krizové bydlení je poskytováno v rekonstruovaných obecních bytech, které jsou připraveny k dlouhodobému pronájmu, avšak ještě nebyly přiděleny nájemníkovi. Délka krizového ubytování zde činí nejdéle jeden měsíc.

Ostrava má k posouzení jednotlivých případů sestavenu hodnotící komisi, které sociální pracovník magistrátu předává potřebné informace. Obec disponuje třemi krizovými byty ve dvou městských obvodech. Ty je možné přidělit do jednoho týdne. Pro urychlení rozhodování probíhá přidělení krizového bytu formou hlasování per-rollam, konkrétně elektronicky.

Ne všechny obce mají možnost vyčlenit krizový byt ze svého obecního fondu. Otrokovice finančně podporují neziskové organizace, které krizové bydlení poskytují. Vzájemná spolupráce mezi městem a pracovníky neziskových organizací je tak velmi úzká.

I v malé obci, jako jsou Křižánky, lze poskytnout krizové bydlení. K tomuto účelu jsou v turistické ubytovně vyčleněny dvě místnosti se sociálním zařízením a společnou kuchyňkou.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Tel.:   +420 778 455 761
Email: socialni.bydleni@mpsv.cz
Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI