Sociální realitní kanceláře

Jako součást dobré praxe v oblasti dostupnosti bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel je nezbytné zmínit i existenci sociálních realitních kanceláří či agentur. Sociální realitní kanceláře jsou v současné době často realizovány zkušenými neziskovými organizacemi, které jsou zároveň i poskytovateli sociálních služeb.  Organizace vyhledávají majitele bytů ochotné pronajmout svou nemovitost lidem z cílových skupin, na něž se sociální realitní kancelář zaměřuje. Nájemní smlouva je vedena přímo na nájemce, kterému jsou zároveň po určitou dobu poskytovány odpovídající služby ze strany dané organizace. Ta působí mimo jiné i jako mediátor mezi pronajímatelem a nájemcem, hájí práva obou stran, angažuje se i v případě sousedských sporů a problémů týkajících se soužití.

 U nás vzniklo již několik sociálních realitních kanceláří, podívejme se na ty nejznámější:

  • R-Mosty www.r-mosty.cz – realizuje projekt Férové bydlení, který se zaměřuje především na Romy a jiné znevýhodněné skupiny (zejména matky samoživitelky). Majitelům bytů z volného trhu jsou poskytovány nadstandardní realitní služby a komunikační podpora a pro klienty je to komplexní sociální služba (právní poradenství, pomoc při sociálně právní agendě, přímá materiální a finanční podpora). Nájemní smlouvy se uzavírají minimálně na 1 rok. S klientem se uzavírá roční smlouva o vstupu do projektu. Cílem je, aby klient v bytě zůstal jako nájemce i bez podpory v projektu Férového bydlení. V prvním roce realizace se podařilo pro klienty získat 11 bytů.
  • Romodrom www.romodrom.cz – má Program standardního bydlení. Cílovou skupinou jsou lidé sociálně vyloučení či sociálním vyloučením ohrožení. S klientem se pracuje na vyjasnění si představ o bytě. Následuje vyhledání vhodného bytu a kontakt s majitelem, upřesnění oboustranných podmínek. Nájemci jsou poskytovány sociální služby. Hájí se zájmy jak na straně pronajímatele, tak na straně nájemce. V prvním roce realizace projektu byly přestěhovány dvě osoby, v dalším roce už jich bylo 29.
  • Bezbabyty www.bezbabyty.cz – hledají pro své klienty (lidi s fyzickým handicapem) bezbariérově přístupné byty k dlouhodobému pronájmu. Ve spolupráci s nadacemi jsou schopni byty upravit dle potřeb a na náklady nájemce. Bezbabyty hledaly inspiraci u R-Mostů.
  • Spolek Portavita www.portavita.cz/socialni-bydleni/ – realizuje projekty sociálního bydlení v okolí Ostravy, Orlové a Havířova. Spolupracuje s komerční realitní společností Residomo.

Řada dalších neziskových organizací se snaží hledat pro své klienty byty nejen od obcí, ale také na běžném trhu. Jsou to např. Armáda spásy, Slezská diakonie, Naděje, IQ Roma servis, pomoc nabízí např. i projekt www.nejdrivstrecha.cz a další.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Tel.:   +420 778 455 761
Email: socialni.bydleni@mpsv.cz
Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI