Sociální realitní agentury

Jako součást dobré praxe v oblasti dostupnosti bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel je nezbytné zmínit i existenci sociálních realitních kanceláří či agentur. Sociální realitní agentury jsou v současné době často realizovány neziskovými organizacemi, které jsou zároveň i poskytovateli sociálních služeb. 

Sociálně realitní agentury vyhledávají majitele bytů ochotné pronajmout svou nemovitost lidem z cílových skupin, na něž se konkrétní agentura zaměřuje. Nájemní smlouva je však vedena přímo na nájemce, není tedy v podnájmu, což mu přináší především vyšší právní jistoty, včetně možnosti čerpat příspěvek na bydlení (ten není do podnájmů poskytován). Nájemníkům je po určitou dobu poskytována podpora formou sociální práce, odborné poradenství apod.

Organizace pomáhá také s vyřizováním administrativních záležitostí, pravidelně navštěvuje svěřené byty a zajišťuje jejich dobrý technický stav, ale i podporu při hrazení nájmu na straně nájemce. Pronajímatelům často ručí za platby nájmů, pracuje tedy i s jistou formou garančních fondů. Sociálně realitní agentura působí také jako mediátor mezi pronajímatelem a nájemcem, hájí tak práva obou stran, angažuje se i v případě sousedských sporů a problémů týkajících se soužití.

Kvalitní sociálně realitní agentury oddělují sociální práci od kontroly. Mohou být také velkým přínosem při opouštění sociálních bytů, při zajišťování dostupného bydlení.

Na sociálně realitní agentury se bude zaměřovat i výzva na bydleni v OPZ+ od 2.Q. 2022.

U nás vzniklo již několik sociálních realitních agentur, podívejme se na ty nejznámější:

  • R-Mosty – realizuje projekt Férové bydlení www.ferovebydleni.cz, který se zaměřuje nejenom na Romy (zejména matky samoživitelky). Majitelům bytů z volného trhu jsou poskytovány nadstandardní realitní služby a komunikační podpora, pro klienty je to komplexní sociální služba (právní poradenství, pomoc při sociálně právní agendě, přímá materiální a finanční podpora). Nájemní smlouvy se uzavírají minimálně na 1 rok. S klientem se uzavírá roční smlouva o vstupu do projektu. Cílem je, aby klient v bytě zůstal jako nájemce i bez podpory v projektu Férového bydlení.

  • Romodrom www.romodrom.cz – má Program standardního bydlení. Cílovou skupinou jsou lidé sociálně vyloučení či sociálním vyloučením ohrožení. S klientem se pracuje na vyjasnění si představ o bytě. Následuje vyhledání vhodného bytu a kontakt s majitelem, upřesnění oboustranných podmínek. Nájemci jsou poskytovány sociální služby. Hájí se zájmy jak na straně pronajímatele, tak na straně nájemce.

  • Bezbabyty www.bezbabyty.cz – hledají pro své klienty (lidi s fyzickým handicapem) bezbariérově přístupné byty k dlouhodobému pronájmu. Ve spolupráci s nadacemi jsou schopni byty upravit dle potřeb a na náklady nájemce. Bezbabyty hledaly inspiraci u R-Mostů.

  • Spolek Portavita www.portavita.cz/socialni-bydleni/ – realizuje projekty sociálního bydlení v okolí Ostravy, Orlové a Havířova. Spolupracuje s komerční realitní společností Heimstaden.

  • Víc než jen bydlení http://vicnezjenbydleni.cz/ – je projekt Centra pro komunitní práci západní Čechy, které poskytuje služby pronajímatelům na Plzeňsku, kteří nechtějí diskriminovat a chtějí přispět ke zlepšení situace lidí, kterým hrozí sociální vyloučení. Zprostředkovávají pronajímatelům vyhledávání nájemníků, kteří se potýkají s nerovným přístupem na trhu s nemovitostmi.

  • Řada dalších neziskových organizací se snaží hledat pro své klienty byty nejen od obcí, ale také na běžném trhu. Jsou to např. Armáda spásy, Slezská diakonie, Naděje, IQ Roma servis a další.

Neziskové organizace nebo obce, které realizují projekty sociálního bydlení a nemají vlastní sociální realitní agenturu, vyhledávají pro svoji cílovou skupinu byty k pronájmu na běžném trhu různými způsoby. Někde se například celý tým věnuje oslovování pronajímatelů nebo je členem týmu pracovník, který se specializuje na tuto činnost (má zkušenosti v jednání s majiteli bytů např. z prostředí realitní kanceláře). Dobrou praxí je i najímání externího realitního makléře, který využívá nástrojů komerční realitní kanceláře (musí se však platit provize realitní kanceláři) a také využívání osobních vazeb na pronajímatele bytů.

Nástroje a doporučení k vybudování kvalitní a trvalé spolupráce s pronajímateli bytů popisuje kanadská  příručka The landlord engagement toolkit: A Guide to Working with Landlords in Housing First Programs. Inspiraci zde mohou hledat nejen programy sociálního bydlení s přístupem Housing First.

Zahraniční příklad dobré praxe je sociální realitní agentura v Polsku, kterou provozuje organizace Habitat. Propojuje majitele bytů a osoby, které by na běžném trhu hledaly bydlení jen obtížně. Jsou to samoživitelé a rodiny s dětmi, cizinci a jinak znevýhodněné skupiny. Habitat jim nabízí nájemní smlouvy na 9 let, což nájemníkům poskytne dostatek času ke stabilizaci jejich životní situace. Kromě bydlení klientům poskytuje i právní pomoc, pomoc při hledání zaměstnání nebo psychologickou pomoc. Majitelé bytů sice nedostanou tržní nájemné, ale mají jistotu příjmu na dlouhou dobu a nemusí řešit žádné problémy s nájemníky. Navíc organizace Habitat nabízí majitelům zajištění drobných oprav v bytě a u bytů v horším stavu dokonce odhad nákladů rekonstrukci a bezúročnou půjčku na renovaci či dovybavení bytu za zvýhodněných podmínek.

 

Datum aktualizace: září 2021

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu Mít domov

Neplatný e-mail.


Webové stránky provozuje projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“. Projekt je realizován v rámci OPZ+.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_004/0000245

Kontakt

Projekt neposkytuje byty, nabízí užitečné informace a pomoc v bytové nouzi (na koho se obrátit, jaké jsou možnosti pomoci apod.).

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420778455761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI