Jednotné kontaktní místo pro bydlení – otevřená kancelář

Jednotné kontaktní místo představuje prostor, do kterého mohou přijít lidé se svými problémy týkajícími se bydlení a dalších záležitostí s tím spojených.  Působí zde pracovník (popř. tým pracovníků), který lidem poskytuje poradenství ohledně bydlení a pomoc při řešení sociálních problémů. V kontaktním místě mohou lidé získat pomoc při vyplňování žádostí o bydlení, informace o nabídce obecních bytů, bytů neziskových organizací a bytů na volném trhu.

Výhodou kontaktního místa je, že se v něm občan dozví informace související s řešením problémů v oblasti bydlení na jednom místě a nemusí obcházet jednotlivé odbory obecního úřadu. Praha 7 a Praha 10 si z tohoto důvodu zřídily svá kontaktní centra přímo v budovách úřadů.

Kontaktní místo v rámci své činnosti úzce spolupracuje s dalšími aktéry jak uvnitř úřadu (sociální odbor, bytový odbor), tak vně (úřad práce, poskytovatelé sociálních služeb, soukromí vlastníci bytů). Pro dobré fungování kontaktního místa se ukazuje být klíčová spolupráce mezi odborem sociálním a bytovým. Dobrá znalost situace v terénu a všech platných nařízení je rovněž velmi důležitá a napomáhá efektivnímu fungování kontaktního místa. Při řešení komplexních právních otázek souvisejících s bydlením může využívat externích právních služeb. Ve větších městech s malým obecním bytovým fondem je vhodné, aby obec v rámci služeb poskytovaných kontaktním centrem využila expertních znalostí člověka se zkušenostmi s trhu s realitami (ať už na dobrovolnické bázi či za odměnu).

Praha 10 a Liberec využívají kontaktního místa jako jednotného vstupu do evidence a systému pomoci lidem v bytové nouzi. Díky vypracovaným jednotným postupům jsou tyto obce schopny zhodnotit bytovou nouzi občana. Skrze tyto činnosti kontaktní místo generuje základní statistická data o rozsahu bytové nouze v daném území. V případě, že se občan nachází v bytové nouzi, je mu nabídnuta pomoc multidisciplinárního týmu, který jej minimálně navede vhodným směrem k řešení problému s bydlením.

Zkušenosti z praxe ukazují, že je vhodné mít zpracovaný „katalog“ dostupných řešení konkrétní bytové situace (viz Leták níže), např. pro případ, kdy kapacita obecního bytového fondu byla vyčerpána.

Leták – Informace a kontakty pro osoby v bytové nouzi

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Tel.:   +420 778 455 761
Email: socialni.bydleni@mpsv.cz
Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI