Jednotné kontaktní místo pro bydlení – otevřená kancelář

Jednotné kontaktní místo pro bydlení představuje prostor, ve kterém mohou lidé řešit své problémy týkající se bydlení a s tím spojené záležitosti. Tým pracovníků zde poskytuje poradenství ohledně bydlení a pomoc při řešení dalších sociálních problémů. Pomůže zájemcům například při vyplňování žádostí o byt, nebo předá informace o nabídce obecních bytů, bytů neziskových organizací a bytů na volném trhu.

Kontaktní místo v rámci své činnosti úzce spolupracuje s dalšími aktéry v oblasti bydlení jak uvnitř úřadu (sociální odbor, bytový odbor), tak mimo něj (Úřad práce ČR, poskytovatelé sociálních služeb, soukromí vlastníci bytů). Spolupráce mezi sociálním a bytovým odborem je pro dobré a efektivní fungování kontaktního místa klíčová. Velmi důležitá je také detailní znalost situace v terénu a samozřejmě všech platných nařízení. Při řešení komplexních právních otázek souvisejících s bydlením může kontaktní místo využívat externích právních služeb. Ve větších městech s malým obecním bytovým fondem je vhodné, aby obec v rámci služeb poskytovaných kontaktním centrem využila expertních znalostí člověka se zkušenostmi z trhu s realitami (ať už na dobrovolnické bázi či za odměnu). Naopak v nejmenších obcích může tuto roli zastávat například starosta, který disponuje především přehledem o trhu s byty v obci a o obyvatelích obce.

Výhodou kontaktního místa je, že se v něm občan dozví informace související s řešením svých problémů v oblasti bydlení na jednom místě a nemusí tak obcházet jednotlivé odbory obecního úřadu. Z tohoto důvodu je řada kontaktních center zřízena přímo v budovách úřadů.

Zkušenosti z praxe ukazují, že je vhodné mít zpracovaný „katalog“ dostupných řešení konkrétní bytové situace (pro inspiraci viz leták – Informace a kontakty pro osoby v bytové nouzi), zejména pro případy, kdy kapacita obecního bytového fondu byla již vyčerpána.

Kontaktní místa pro bydlení v současné době zřizuje stále více obcí. Svoje místo má Magistrát Hlavního města Prahy i řada pražských městských částí. Delší dobu funguje Centrum bydlení Liberec, Kontaktní místo pro bydlení v budově Magistrátu města Brna, ale lze je najít i v Jihlavě, Písku, Plzni, Českých Budějovicích, Mostě a dalších městech. Kromě iniciativy jednotlivých obcí podporují zřizování kontaktních center i dotace z Evropského sociálního fondu.

Pražané mohou řešit svoji složitou bytovou situaci od ledna 2021 v Kontaktním místě pro bydlení při Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci. Výhodou kontaktního místa je, že se občan dozví informace související s řešením problémů v oblasti bydlení na jednom místě a není nucen obcházet jednotlivé úřady a organizace. Lépe se tak zorientuje v jinak mnohdy nepřehledném systému podpor.

Kontakt: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/bydleni/kontakty/kontaktni_misto_pro_bydleni_pri.html

Rovněž některé pražské městské části mají svá kontaktní místa.

Kontaktní místo pro bydlení Města Most propojuje obyvatele v bytové nouzi a majitele bytů od srpna 2020. Radí rovněž předsedům SVJ a správcům domů. Kontakt: https://www.mesto-most.cz/kontaktni-centrum-pro-bydleni/d-38416

Centrum bydlení Liberec zprostředkovává mimo jiné i materiální pomoc osobám v největší nouzi, spolupracuje s Potravinovou bankou Libereckého kraje, z. s. a Nábytkovou bankou Libereckého kraje, z. s. Díky registraci zájemců o městský byt dokáže centrum nabídnout cílenou pomoc. Kontakt: https://www.liberec.cz/cbl/

Zajímavostí Kontaktního místa pro bydlení v Českých Budějovicích je, že je možné sociální pracovníky kontaktovat jednoduše přes chat. Nabízí občanům Českých Budějovic sociální i jinou pomoc, která pomáhá zájemcům řešit nevyhovující bytovou situaci. Kontakt: https://www.sdcb.cz/pages/8

V květnu 2020 vzniklo Kontaktní místo pro bydlení v Plzni. V místě jsou klientům k dispozici jak zaměstnanci bytového odboru z oddělení nájmu, tak sociální pracovníci z oddělení sociální práce a dostupného sociálního bydlení. Toto spojení velmi usnadňuje vzájemnou spolupráci úředníků obou odborů. Registrovaní zájemci o městské bydlení si mohou byt vybírat na realitním portále města, kde jsou prostory k pronájmu vyfotografované a podrobně popsané. Významně se tak zjednodušil postup při uplatnění žádosti o městský byt a samotný vstup do bydlení. Velmi efektivní je zapojení sociálních pracovníků, kteří se věnují zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením. V Plzni Magistrát nabízí také bydlení s podporou sociálního pracovníka pro osoby s duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby opouštějící ústavní výchovu nebo pro domácnosti či osoby v dlouhodobé bytové nouzi. Více na: https://www.plzen.eu/bydleni/aktuality/plzen-meni-system-registrace-o-mestsky-byt-otevre-kontaktni-misto-pro-bydleni.aspx

 

Datum aktualizace: říjen 2021

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu Mít domov

Neplatný e-mail.


Webové stránky provozuje projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“. Projekt je realizován v rámci OPZ+.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_004/0000245

Kontakt

Projekt neposkytuje byty, nabízí užitečné informace a pomoc v bytové nouzi (na koho se obrátit, jaké jsou možnosti pomoci apod.).

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420778455761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI