Obsahem části „Co je sociální bydlení?“ jsou především základní informace o sociálním bydlení a souvisejících tématech.

Podkapitoly první části obsahují informace o přístupu řešení bezdomovectví s názvem „Prostupné bydlení“, cílových skupinách sociálního bydlení vymezených typologií ETHOS, aktérech sociálního bydlení či o zákoně o sociálním bydlení.

Část „Co je sociální bydlení?“ dále obsahuje informace: o Housing First – „Bydlení především“, přístupu řešení bezdomovectví; o Koncepci sociálního bydlení 2015–2025, jež je stěžejním dokumentem při řešení systému sociálního bydlení; o mýtech a pravdách, které zaznívají napříč tématem sociálního bydlení; o příkladech dobré praxe v ČR a o situaci sociálního bydlení v zahraničí.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI