Ministerstvo práce a sociálních věcí sociální byty neposkytuje. Jsou to obce a nestátní neziskové organizace, které tento typ bydlení poskytují – podrobnější informace naleznete v podkapitole Základní informace o sociálním bydlení.

Odpovědi na často kladné dotazy z oblasti bydlení najdete v sekci Často kladené dotazy.

V případě potřeby se obraťte na naše Kontaktní centrum sociálního bydlení.

Obsahem části „Co je sociální bydlení?“ jsou především základní informace o sociálním bydlení a souvisejících tématech.

Podkapitoly první části obsahují informace o přístupu řešení bezdomovectví s názvem „Prostupné bydlení“, cílových skupinách sociálního bydlení vymezených typologií ETHOS, aktérech sociálního bydlení či o zákoně o sociálním bydlení.

Celá sekce dále obsahuje kategorie: Housing First – „Bydlení především“, přístup řešení bezdomovectví (i s dostupnými materiály); Koncepce sociálního bydlení 2015–2025, která je stěžejním dokumentem při řešení systému sociálního bydlení; mýty a pravdy, které zaznívají napříč tématem sociálního bydlení; dobrá praxe v ČR a kazuistiky – dobré příklady toho, jak lze soc. bydlení realizovat a příběhy lidí z prostředí soc. bydlení a Housing First.

V neposlední řadě je zde také kategorie s názvem Sociální bydlení v zahraničí a kategorie „Pro a proti“. Ta má za úkol informovat o nástrojích a opatřeních, které vzhledem k jejich povaze nelze automaticky řadit mezi dobrou praxi, aniž by byla zdůrazněna jejich rizika či nedostatky.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.


Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“ (zkrácený název „Podpora sociálního bydlení“). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420 778 455 761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem, a to v rámci konzultačních hodin:

Pondělí: 12:00–16:00

Středa: 9:00–13:00

Pátek: 9:00–13:00

Osobní schůzku lze také dohodnout mimo kancelář Kontaktního centra.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI