Obsahem části „Co je sociální bydlení?“ jsou především základní informace o sociálním bydlení a souvisejících tématech.

Podkapitoly první části obsahují informace o přístupu řešení bezdomovectví s názvem „Prostupné bydlení“, cílových skupinách sociálního bydlení vymezených typologií ETHOS, aktérech sociálního bydlení či o zákoně o sociálním bydlení.

Celá sekce dále obsahuje informace: o Housing First – „Bydlení především“, přístupu řešení bezdomovectví (i s dostupnými materiály); o Koncepci sociálního bydlení 2015–2025, která je stěžejním dokumentem při řešení systému sociálního bydlení; o mýtech a pravdách, které zaznívají napříč tématem sociálního bydlení; o důležitých příkladech dobré praxe v ČR a o situaci sociálního bydlení v zahraničí. V neposlední řadě zde přibyla také kategorie s názvem „Pro a proti“. Ta má za úkol informovat o nástrojích a opatřeních, které vzhledem k jejich povaze nelze automaticky řadit mezi dobrou praxi, aniž by byla zdůrazněna jejich rizika či nedostatky.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI