Obsahem části "Co je sociální bydlení?" jsou především základní informace o sociálním bydlení a souvisejících tématech. Podkapitoly první části obsahují informace o dvou přístupech řešení bezdomovectví, kterými jsou Bydlení především a Prostupné bydlení. Další podkapitola uvádí fakta a příklady řešení sociálního bydlení v zahraničí.

Část "Co je sociální bydlení?" dále obsahuje informace: o cílových skupinách sociálního bydlení vymezených typologií ETHOS; o zákoně o sociálním bydlení, který dosud nebyl uveden v platnost; o Koncepci sociálního bydlení 2015–2025, jež je stěžejním dokumentem při řešení systému sociálního bydlení; o mýtech a pravdách, které zaznívají napříč tématem sociálního bydlení; o aktérech sociálního bydlení, kteří jsou na úrovni obcí zapojeni do řešení problémů s bydlením.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend".

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Tel.:   +420 778 455 761
Email: socialni.bydleni@mpsv.cz

Nevíte si rady?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI